google certified
www.gezondleven.nl-web.net
Zoeken


homeVorige pagina

Je bent op:

Gezond lichaam


Waarom 7.500 stappen per dag gezonder zijn dan 10.000!

De slogan is: Het leven is als een bos. Rechtdoor kan nooit!

Al vele jaren wordt aangeraden om minimaal 10.000 stappen per dag te zetten voor een optimale gezondheid. Veel mensen halen dit niet en raken hierdoor gedemotiveerd. Onze stappentellers en sporthorloges zijn er zelfs op afgesteld. Nieuw onderzoek laat zien dat dit getal niet in steen gebeiteld is. Het schijnt zelfs gezonder te zijn om 7.500 stappen per dag te zetten. Hoe zit dat?

Al jaren is 10.000 stappen het magische getal als het om wandelen gaat
-Iedereen die wel eens de uitdaging is aangegaan om 10.000 stappen per dag te zetten, weet dat je dat niet met twee vingers in de neus haalt. Een ommetje in de lunchpauze is niet genoeg, een paar keer extra koffie halen helpt je er ook niet aan en je avondwandeling moet wel héél uitgebreid zijn om aan het eind van de dag de 10.000 aan te tikken. Onderzoek gepubliceerd in JAMA Internal Medicine laat zien dat we dit magische getal iets meer los mogen laten.

7.500 stappen per dag is ook gezond
- Uit het onderzoek kwam iets opvallends: de vrouwen die dagelijks 7.500 stappen per dag zetten, hadden de grootste gezondheidswinst. Zij hadden de kleinste kans om vroegtijdig te overlijden. Alles boven de 7.500 stappen leek geen extra invloed te hebben. De vrouwen die zich uitdaagden om van hun daggemiddelde van 2.700 naar 4.400 te gaan, plukten daar ook de vruchten van. Hun overlijdensrisico verkleinde met bijna de helft. Niet verkeerd dus. Gelukkig is er voor hen goed nieuws, want nieuw onderzoek suggereert dat 4400 stappen per dag ook al dik voldoende zijn om je gezond te houden. Het kan een indicatie geven of je voldoende beweegt, wat weer motiverend kan werken.

Mooi rond getal
- Maar hoe komen we dan aan die 10.000 stappen?, vraag je je misschien af. Het is waarschijnlijk de Japanse arts Yoshiro Hatano aan wie we dit getal te danken hebben. Hij toonde aan dat mensen die dagelijks voldoende bewegen een betere gezondheid hebben. Hij besloot toen de minimale hoeveelheid beweging per dag uit te drukken in het aantal stappen: tienduizend. Een ander verhaal is dat in de jaren ’60 een Japanse wandelclub werd opgericht die een soort stappenteller op de markt wilde brengen. Het apparaatje heette ‘man-po-kei’, wat vrij vertaald de 10.000-stappen-meter betekent. Hun slogan Zet elke dag 10.000 stappen was een slimme marketingtruc om iedereen aan het wandelen te krijgen. Andere bedrijven namen deze slogan over en de rest is geschiedenis. Het is dus geen hogere wiskunde, maar gewoon een mooi rond getal.

Wandelen door de eeuwen heen
In deze tijd is wandelen heel normaal. Je trekt je schoenen aan en je loopt de deur uit, met of zonder rugzak, je gaat op pad spontaan of voorbereid.

Maar hoe deden ze dat vroeger?
In het onderstaande stuk maken we een reis door de tijd door de eeuwen met onze blik gericht op “lopen/wandelen” we springen van tijdvak naar tijdvak.

Prehistorie
- In de prehistorie (-3000 v. Chr.) ging men te voet op zoek naar voedsel. De vrouwen verzamelden meestal vruchten, kruiden, paddenstoelen, eetbare planten en noten terwijl de mannen op jacht gingen. Men was bezig met de eerste levensbehoefte; eten, drinken en onderdak. De jacht leverden eten, huiden en beenderen op. De huiden kon men gebruiken om kleding van te maken of men verwerkte ze in de bouw van hun hutten. Ook beenderen werden gebruikt om er gebruiksvoorwerpen of sieraden van te maken. Dit alles had dus niks met wandelen te maken met overleven.

Grieken en Romeinen
- De Grieken marcheerden met grote legers honderden en soms duizenden kilometers om een land aan te vallen of te bezetten. De Romeinen deden dit later ook en zij legden als eerste in de Europese geschiedenis geplaveide wegen aan. Er ontstond een heel netwerk van verharde wegen met mijl palen. Aan een mijlpaal kon je zien hoe ver het nog was naar de volgende stad. Over deze wegen trokken de legers. Het grootste deel van het leger bestond uit voetvolk. Lopen en vechten was hun werk. De filosofie, uit zowel de Griekse periode als uit de Romeinse tijd, maakten waarschijnlijk wel eens een wandeling om een theorie te overdenken of om met vakgenoten tijdens het wandelen van gedachten te wisselen.

Middeleeuwen
- In de middeleeuwen ontstonden in Europa de pelgrimstochten naar de heiligdom of naar het graf van de heilige. Veelal werd er gebruik gemaakt van oude Romeinse wegen, die in de loop van de eeuwen in verval waren geraakt. De pelgrims volgenden deze wegen op weg naar hun doel uit devotie. Zij waren maanden of jaren op onderweg. Sommige overleefden zo’n toch niet door ziekte of werden onderweg vermoord. Een van de bekendste pelgrimsroutes in Europa was en is nog steeds die van Santiago de Compostela, alleen de intentie van de lopers van n u is veelal niet dezelfde dan die in de middeleeuwen.
- Een ander reden om te lopen/wandelen was domweg om zichzelf te verplaatsen. Denk hierbij met name aan de marskramers, die hun koopwaar aan de man probeerden te brengen. Het “lopen “ hoorde ook bij hun werk. Het was voor hun noodzaak om te kunnen verkopen. Zo liepen ze van dorp naar dorp of stad en waren ze dagen of maanden onderweg.
- In het algemeen zocht niemand in die tijd de natuur vrijblijvend op. De natuur werd als gevaarlijk beschouwd, als onveilig, als woest land met moerassen. Men had daar dus niest te zoeken, los van het feit of men daar wel tijd voor had. Daarnaast waren de paden/wegen moeilijk begaanbaar en was de kans dat je beroofd werd niet uitgesloten. En voor donker werd, was het raadzaam een onderkomen gevonden te hebben.

Renaissance (9e tot 12e eeuw)
- Aan het begin van de Renaissance komt er meer aandacht voor de natuur. Dit blijkt vooral uit de schilderijen uit die tijd. De natuur wordt niet mmer als opvulling voor de achtergrond van het portret gebruikt, maar de natuur komt centraal te staan. Deze belangstelling zet zich voort via de Romantiek naar onze tijd. Met dit verschil dat de natuur in eerste instantie werd gewaardeerd door de welgestelden, zij zaten in de luxe situatie om daar tijd voor te hebben. De gewone mens moest hard werken om in leven te kunnen blijven, en er bestond nog niet de zoiets als de 5 daagse werkweek. Dit gold tot en met de eerste helft van de 20ste eeuw.
- Eigenlijk nog niet zo lang geleden dus! Jean-Jacques Rousseau, Franse wijsgeer uit de 18de eeuw, wordt beschouwd als de grondlegger van de moderne natuurervaring. In zijn boek overpeinzingen van een eenzame wandelaar nummert hij de hoofdstukken als wandeling. Daarin valt te lezen dat Wandelen een vrije manier van denken is. De wandelaar heeft geen duidelijke omschreven doel, maar laat zich rustig meevoeren door de stroom van gedachten. Hij ziet wel waar het eindpunt ligt en hoe lang de wandeling uiteindelijk zal duren, al slenterend kan hij helemaal zichzelf zijn, tussen de regels door proef je de Verlichting van de Romantiek.
- In de 19de eeuw ontstonden er netwerken van kerkpaden. Er werden door de kerkgangers afstanden gelopen, die binnen een aantal uur af te leggen waren. De meeste mensen woonden toen nog buiten het dorp of de stad of het platteland. Dez manier van wonen veranderde pas in de 2de helft van de 19de eeuw.

Industriële revolutie
- In 1850 reisde men nog gemiddeld 15uur van Utrecht naar Groningen. De wegen waren moeilijk begaanbaar en er waren weinig bruggen, zodat met meestal bij een rivier overgezet moest worden door iemand, die dat tegen betaling deed, het begin van de huidige veerpontjes. Zo’n persoon stond
niet met een bootje op je te wachten, je moest hem eerst nog zien te vinden. Ook in die tijd was het niet verstandig om ‘s nachts te reizen.
In het begin van de 20ste eeuw kreeg wandelen een soort karakter. In sommige dorpen en steden flaneerden de inwoners door de hoofdstraat van hun woonplaats om op die manier gezien te worden en/of om in contact met anderen te komen. Ook dit was slechts weggelegd voor diegene die het financieel wat ruimer hadden.
- Rond 1930 ontstonden in Nederland de eerste wandelverenigingen, die meestal ontstonden deze uit gymnastiekverenigingen, die regelmatig trainingstochten organiseerden.
In de jaren 60/70 bereikte de wandelsport zijn hoogtepunt. Daarna ging het bergafwaarts, geen groepsverbanden, geen uniformen, geen borst of medailles! Het was niet meer in om je zo te gedragen, het was de tijd van de Flower Power, dit speelde zich baf in de jaren 70.
In de jaren 90 komt er een lichten opleving bij de jongeren om samen te gaan wandelen, maar dan wel zonder uniform. Goed, eenzelfde t-shirt met dezelfde tekst erop is acceptabel.

Kort samengevat zien we dat het lopen/wandelen in de loop van de eeuwen steeds in een ander licht heeft gestaan en dat het recreatieve wandelen voor iedereen nog niet zo lang bestaat. Het lijkt nu zo gewoon en sommige vinden het saai, maar eigenlijk is het een luxe om te kunnen wandelen. Het hangt er maar vanaf vanuit welk perspectief jet het wandelen bekijkt.
Hippocrates zei ruim 2000 jaar geleden al dat wandelen het beste medicijn is. Deze man had een vooruitziende blik, want in onze moderne tijd zitten we bijna de hele dag.

Dus: Trek de wandelschoenen aan en geniet!
- In deze tijd zijn het in Nederland vooral de mensen vanaf 40 jaar die het wandelen voortzetten, zowel bij wandeltochten als wandelingen in de natuur. Momenteel wordt wandelen sterk aanbevolen in verband met stress en/of overgewicht. Wandelen is niet alleen gezond, maar je kunt er ook nog van afvallen. Het kan bijdrage leveren aan een gezonde leefstijl. Een dagelijkse wandeling van 30 minuten levert een aanmerkelijke verbetering van de algehele lichamelijke en geestelijke gezondheid. Bewegen zorgt ervoor dat je je fitter, sterker en gezonder voelt.

Waarom is juist wandelen zo gezond, en hoe gezond is het precies?
- Wandelen is het kenmerk van een lang leven. De Italiaanse onderzoekster Cristina Fortes bestudeerde gedurende tien jaar 150 oudere mensen (gemiddeld 80 jaar) en zag dat diegenen die regelmatig buiten gingen wandelen, 40% minder kans hadden om te sterven in die periode. Naast roken was wandelen de meest bepalende factor voor een lang leven volgens haar onderzoek.
- Wandelen verhoogt de capaciteit om zuurstof op te nemen in het lichaam, het verhoogt de gunstige HDL-cholesterol, het voorkomt hypertensie, het verbetert het suikermetabolisme, het verhoogt de botdichtheid (osteoporose) en het versterkt de afweer. Dat laatste is erg belangrijk: door de immuniteit in het gareel te houden zijn we niet alleen beter beschermd tegen infecties, maar ook tegen allergieën, auto-immuunziekten en kanker.
Wandelen is dus een panacee (geneesmiddel uit de Griekse mythologie dat overal voor zou helpen ) voor jong en oud!
- De Amerikaanse arts Mike Evans verzamelde al het onderzoek naar deze vragen en maakte er een aansprekend filmpje van dat je kunt vinden op YouTube(ga naar www.youtube.com en zoek op 'Dr. Mike Evans' en '23 and ½ hours'). Zijn onderzoek heeft uitgewezen dat wandelen goed is voor alle lichaamsorganen, spieren, gewrichten, botten, geheugen en vooral een goed humeur!
Zijn conclusie: dagelijks wandelen levert een drastische verbetering van de gezondheid op.

Wandelen is goed..

..voor spieren en botten
- Het vermindert de kans op osteoporose (botontkalking) - Wandelen versterkt de spieren en botten en vermindert daardoor de kans op osteoporose. Door botten regelmatig te belasten worden ze niet alleen sterker, wie veel loopt bouwt zelfs nieuwe botmassa op. Wandelen verhoogt volgens onderzoekers niet de minerale dichtheid van je botten, maar gaat wel achteruitgang tegen.
- Dagelijks slechts 1 – 2 kilometer wandelen, kan op termijn zorgen voor een veel hogere botdichtheid, waardoor botbreuken op afstand blijven. Met name vrouwen boven de 50 hebben hier veel voordeel bij.
- Wandelen is ook goed voor het kraakbeen, het elastische weefsel tussen de botten. Veel ouderen merken dat ze pijn hebben als ze hun gewrichten draaien, bijvoorbeeld bij het dansen. Door weinig te bewegen is het kraakbeen in de gewrichten dunner geworden. Wandelen helpt het kraakbeen op te bouwen en daardoor soepeler te bewegen.
- Goed voor de gewrichten - Mensen met gewrichtspijn kunnen maar beter minimaal 1 uur per week wandelen, om zo verdere achteruitgang te voorkomen. Het is dan beter om het wandelen niet te overdrijven, want dan kan het klachten zoals artrose juist verergeren. Aan te raden is het om het wandelen te verdelen over de week.
- Het versterkt de spieren.

..voor hart en bloedvaten
- Het vermindert de kans op hart- en vaatziekten - Wanneer je 5 dagen per week minstens 30 minuten wandelt, kan dat de kans op problemen aan het hart met 19% laten dalen. De onderzoekers melden dat als je daar bovenop nog meer wandelt, je kans nog veel verder daalt.
- Het verbetert de conditie van hart en bloedvaten - Zelfs als je slechts 1 uur per week wandelt, heb je al een kleinere kans op hart- en vaatziekten.
- Het heeft een bloeddrukverlagend effect - Dagelijks minstens een half uur wandelen verlaagt de bloeddruk
- Het verlaagt het cholesterolgehalte - Het risico op hartproblemen daalt al met 50 procent als mensen één uur per week actief zijn.
- Je kan ouder worden - Veel wandelen kan je leven zelfs verlengen. Vooral snelwandelen kan vele gezonde jaren aan je leven toevoegen. De onderzoekers noemen dat snelwandelen de kans op welke vroege dood dan ook kan verlagen, zelfs kanker en cardiovasculaire ziekten. Ouderen die vaker uit hun huis gaan, worden gemiddeld ouder.

..tegen griep en verkoudheid
- Je hebt een kleinere kans op griep - Een studie liet zien dat mensen die regelmatig 30 tot 45 minuten wandelen, gemiddeld 43% minder ziekteverlof hadden. Op de dagen dat ze wel ziek waren, waren de symptomen minder heftig, in vergelijking met de zittende groep.

..voor de longen
- Wie veel wandelt, vergroot het vermogen van de longen om zuurstof op te nemen. Maakt alert - Volgens een andere studie werkt een wandeling verkwikkender dan een kop koffie. Het wandelen verbetert de zuurstofstroom in het lichaam. Daarbij laat wandelen ook de hormonen stijgen die ons wakker maken.
- Het verbetert het algemene uithoudingsvermogen en het fitheidsgevoel.

..tegen diabetes
- Goed voor je bloedsuikerspiegel - Een kleine studie liet zien dat een korte wandeling van 15 minuten na de maaltijd, de bloedsuikerspiegel meer verbeterde, dan eenmaal per dag een grote wandeling. Dit verlaagt het risico op diabetes type 2 met maar liefst 58 procent.

..voor de hersenen
- Beschermt je brein tegen achteruitgang - Onderzoekers stelden vast dat ouderen die veel wandelen, minder achteruitgang kennen van hun geheugencentrum (de hippocampus) en meer grijze en witte hersencellen hadden. Bij Alzheimerpatiënten die wekelijks 2 uur wandelden, zagen de onderzoekers dat hun mentale achteruitgang stabiliseerden.
- Bij mensen die hun hele leven lichamelijk (en geestelijk) actief blijven, vermindert de kans op alzheimer met 20 tot 50 procent. Ook voor wie al dementeert, is wandelen gezond. Wandelaars zijn opgewekter en hun geheugen functioneert beter.
- Maakt creatief - Wandelen maakt niet alleen je hoofd leeg, je kan er ook creatiever door worden. Een studie stelde vast dat mensen die buiten wandelen, gemakkelijker nieuwe ideeën krijgen in vergelijking met mensen die blijven zitten.
- Helpt bij het leren - Wetenschappers ontdekten dat wanneer je meer beweegt, je beter in staat bent om nieuw aangeleerde kennis te onthouden . Daarbij blijk je ook nog eens het aangeleerde makkelijker te herinneren, door zelfs een lichte wandeling. Het spreekwoord “rust roest” blijkt erg van toepassing op onze mentale vermogens.

..tegen depressie
- Angststoornissen nemen met bijna de helft af. Verbetert je humeur - Wetenschappers hebben ontdekt dat wandelen de mentale gesteldheid sterk kan verbeteren. Zo kan wandelen negativiteit, stress, angst en depressieve gevoelens helpen verminderen. Om deze voordelen te halen wordt geadviseerd om minstens driemaal per week een half uur stevig te wandelen.

..voor een betere nachtrust
- Kan je nachtrust verbeteren - Mensen die overdag meer bewegen, hebben minder last van slaapproblemen. Mensen die meer dan 11 uur per dag stilzitten, kunnen hier serieuze slaapproblemen door ondervinden. Regelmatig wandelen kan de inslaaptijd en de kwaliteit van de slaap sterk verbeteren.
- Wandelen is ook goed voor de biologische klok, waardoor in- en doorslapen beter lukken. Ook de kwaliteit van de slaap verbetert.

..tegen overgewicht
- Kan je helpen bij het afvallen - Door meer te bewegen, worden je spieren sterker en verbrand je meer calorieën. Nieuwe inzichten laten zien dat je met wandelen meer calorieën verbrandt, dan voorheen werd aangenomen. Iemand van 60 kilo verbrandt ongeveer 60 kcal per kilometer, bij een snelheid van 5 km/u. Hoe meer kilometers er worden gelopen, hoe meer energie er verbrand wordt. Bij een snelheid van 6,5 km/u lopen de verbande calorieën zelfs op tot 70 per kilometer. Overigens schijnt het zo te zijn dat wandelen vlak na de maaltijd effectiever is om af te vallen, dan wanneer je een uurtje wacht.
- Het helpt het lichaamsgewicht op peil te houden - Een uur stevig doorlopen (5 kilometer per uur) kost ongeveer 240 kilocalorieën. Wie dagelijks een half uur wandelt, kan dus flink afvallen: één kilo in twee maanden en zes kilo in een jaar.

..voor de darmen
- Goed voor de darmflora - Vrouwen met een actieve leefstijl die regelmatig wandelen, hebben meer darmbacteriën van het type Bacteriodes. Deze groep van bacteriën wordt in verband gebracht met een gezonde darmflora en daardoor een gezonde algehele gezondheid. Mensen die vaak wandelen hebben daarbij ook nog eens minder last van chronische constipatie.
- Dagelijks wandelen stimuleert de stofwisseling en is goed tegen darmverstopping.

..tegen (bepaalde soorten) kanker
- Veel wandelen verkleint de kans op bijvoorbeeld darm-, borst- en baarmoederkanker. De overlevingskansen van mensen met darmkanker verdubbelen als ze elke dag een uur of meer wandelen. Voor andere soorten kanker is dit verband (nog) niet aangetoond. Veel van de genoemde gezondheidseffecten treden pas op als je langere tijd elke dag blijft wandelen. Maar wie vandaag begint, voelt zich meteen meer ontspannen en krijgt een beter humeur.
Na een week zul je al merken dat je conditie verbetert.

..tegen stress
- Wandelen kan een krachtig medicijn zijn tegen stress, zeker wanneer het wordt gecombineerd met ontspanningsoefeningen. Dagelijks 20 minuten wandelen kan mensen zelfs van hun burn-out af helpen.
- Het zorgt voor mentale ontspanning.

Stap voor stap opbouwen
- Wie niet zo’n beste conditie heeft, doet er goed aan het wandelritme geleidelijk op te bouwen. Op www.nwb-wandelen.nl (de site van de Nederlandse Wandelsport Bond) en www.wandeltraining.nl (klik onder 'schema’s' op 'wandelen beginners') vind je schema’s en tips. Kort gezegd komt het erop neer dat je steeds meer minuten stevig doorloopt en dat afwisselt met twee minuten rustig lopen.
- Een trainingsschema voorkomt spierpijn en pijnlijke schenen. Echte blessures ontstaan niet snel, behalve bij wie ongetraind lange tochten loopt. Loop rechtop en ontspannen, in een tempo dat gemakkelijk vol te houden is. Maak de passen niet te groot, wikkel je voeten goed af en laat je armen soepel mee bewegen. Het is niet nodig extra stevig met de armen te zwaaien.
- De conditie van je longen en hart gaat vooral vooruit bij stevig doorwandelen. Daarbij loopt de hartslag op tot 170 slagen per minuut, min je leeftijd. Voor een 60-jarige is dat bijvoorbeeld een hartslag van 110. Wissel sneller wandelen af met rustig lopen, bijvoorbeeld een minuut snel en dan weer twee minuten in je normale tempo.

Waarom is conditioneel wandelen zo gezond?
- Conditioneel wandelen wordt ook wel sportief wandelen, fitwalk of powerwalk genoemd. Dit betekent allemaal fanatiek wandelen. Wandel je om echt fitter te worden, dan moet je stevig doorwandelen met een tempo van rond de 6 à 7 kilometer per uur.
Door een krachtige armbeweging en een sterke afzet met de voet zijn veel spieren tegelijk actief. De hartslag komt hiermee op een niveau dat nodig is om conditioneel vooruit te gaan. Zo'n sportieve wandeling is een simpele manier om meer te bewegen en gezond te blijven.

Lopen als work-out
Hoe simpel kan het zijn. Wandelen is bijna net zo effectief als fanatiek sporten. Bovendien is het veilig, gratis en je hebt er geen hulpmiddelen bij nodig.
Door de natuurlijke beweging van de training is de kans op blessures zeer gering. Wandelen belast de gewrichten minimaal. Bovendien vindt er geen schoksgewijze belasting plaats, zoals bij rennen en springen. Dit maakt dat deze training voor iedereen heel goed te beoefenen is. Wandelen is bovendien een ideale manier om weer in conditie te komen na een tijd niets sportiefs gedaan te hebben.

Calorieverbrandende training
Elke stijl van wandelen is goed als je net begint. Maar wanneer je 30 minuten of meer aaneengesloten zonder moeite kunt wandelen, is het tijd om wat fanatieker te gaan bewegen. Als je dan toch aan het bewegen bent, waarom dan niet de intensiteit verhogen en zorgen voor een echte wandelwork-out?

De volgende tips helpen om van wandelen een calorieverbrandende training te maken.
1. Check je houding
Wandelen met het hoofd naar beneden kan je een pijnlijke rug en nek geven en het bemoeilijkt je ademhaling. Controleer je houding tijdens het lopen: hoofd op, schouders ontspannen, buik in en navel opgetrokken. Een goede houding zorgt voor betere resultaten.

2. Beweeg je armen
Verhoog het tempo door met je armen te pompen. Je zult verbaasd zijn hoeveel krachtiger je loopt wanneer je je armen meebeweegt. Ontspan je schouders, je ellebogen zijn gebogen en tegen je zij, je armen 90 graden gebogen, je handen ontspannen.
Pomp nu je armen en zie wat er gebeurt indien je je armen sneller beweegt. In het begin zul je het een beetje raar vinden, maar pompen met je armen went snel en zal het resultaat vergroten.

3. Doe intervals
Intervals zijn geweldig om nog meer calorieën te verbranden, en toch de trainingstijd kort te houden. Een intervaltraining doe je zo: wandel één minuut op een gemiddelde snelheid en wandel daarna één minuut zo snel als je kunt. Wissel dit af voor 20 tot 30 minuten.

4. Rek en strek
Wandelen is een activiteit met een lage kans op blessures. Toch is het verstandig om rustig op te warmen en af te koelen. Ook het stretchen van de kuiten en andere grote spiergroepen is verstandig voor en nadat je hebt gewandeld.

5. Plezier
Wandelen is een prima manier om fit te worden, maar als het saai is zul je het niet volhouden. Zoek een manier om het leuk te houden, zoals praten met een vriendin, naar muziek luisteren, met de hond wandelen. Verander regelmatig van route. Doe een interval; wandel soms in een stevig en soms in een langzaam tempo. Doe wat je moet doen om het plezierig te houden.

Gezondheid

Gezond Wandelen

Sportief wandelen
Natuur

AmstWaterlDuinen

Nationaal Park

De kunst van shinrin-yoku

- In Japan weten ze het allang: wandelen in het bos houdt je gezond en maakt je gelukkiger. Dit 'bosbaden', oftewel shinrin-yoku, heeft dan ook veel gezondheidsvoordelen. Wat is het precies? En waar is het allemaal goed voor?

Baden in het bos
- In Japan beoefent men ‘de kunst van het bosbaden’, ofwel shinrin-yoku. Dat is meer dan zomaar wat kuieren door het bos; je gebruikt al je zintuigen. Je ziet en ruikt de bomen en planten, voelt de grond onder je voeten, hoort de bladeren ritselen in de wind. De Japanse overheid stimuleert het bosbaden en het land heeft tientallen bostherapiecentra.

Contactherstel
- Volgens Francesc Miralles en Héctor García, schrijvers van Shinrin-yoku, 'het Japanse geheim voor beter slapen, minder stress en een gezond, gelukkig leven' krijgen wij aandoeningen als depressie en angststoornissen doordat wij in het Westen zijn afgesneden van de natuur. We zitten achter onze computer, verplaatsen ons per auto en hangen voor de tv. We zouden niet alleen meer moeten bewegen, maar ook de natuur in moeten trekken. Door te ‘baden in het bos’ maak je weer contact met de natuur.

Goed voor het geheugen
- We weten al dat de natuur stressverlagend werkt. Volgens een onderzoek van dr. Qing Li versterkt het zelfs je immuunsysteem. Weer een ander onderzoek liet zien dat bosbaden bij ouderen een verhoogde bloeddruk kan verlagen. Ook je geheugen krijgt een boost van bosbaden.
- Studenten van de Universiteit van Michigan kregen een geheugentest en werden vervolgens in twee groepen verdeeld. De ene groep maakte een wandeling door een park, de andere in een stadswijk. Na terugkeer maakten ze de test opnieuw. De parkwandelaars presteerden nu 20 procent beter. De stadswandelaars maakten de test niet beter dan de eerste keer.

Gelukkig en ontspannen
- Britse onderzoekers vroegen mensen via een app waar ze waren, met wie ze waren en hoe gelukkig ze zich voelden. Uit de antwoorden bleek dat mensen zich het fijnst voelen in de natuur, zelfs op een regenachtige dag.
- Om al die gezondheidseffecten te ervaren, is het volgens García en Miralles essentieel dat je je volledig overgeeft aan de ervaring. Gebruik shinrin-yoku dus niet om je problemen te overdenken of voor een goed gesprek met je partner. Je geeft je helemaal over aan het hier en nu van het bos; een soort mindfulness in de natuur. Eigenlijk is shinrin-yoku de ultieme ontspanningstherapie. Met als bijkomend effect een oppepper voor je afweer.

Leef een beetje als de Spanjaarden met -el paseo-
Wandelen is trendy, gezond en als je het met je partner of gezin doet, nog gezellig ook. Elke dag een 'blokje om' doet dan ook veel voor je gezondheid, zeker wanneer je na de avondmaaltijd gaat. En dat is precies waar el paseo over gaat: een nieuwe wandeltrend uit Spanje.

El paseo
El paseo is Spaans voor ‘de wandeling’. Als je in Spanje op vakantie bent, dan zal je daar veel mensen door de straten zien wandelen, vooral na de avondmaaltijd. Voor Spanjaarden is zo’n wandeling dé manier om vrienden en familie te ontmoeten in een rustige en ongedwongen sfeer. Het is voor hen een moment om tot rust te komen en de werkdag achter zich te laten. In de zomermaanden eten ze er vaak ook nog een lekker ijsje bij.

Spijsvertering
Wandelen is gezond, helemaal wanneer je dit doet na de avondmaaltijd. Een ‘blokje om’ stimuleert je spijsvertering en voorkomt verstopping van de darmen. Je darmen komen in beweging, wat belangrijk is voor de vertering van je eten en de stoelgang. Wandelen is ook ontspannend: dit heeft ook weer een gunstig effect op de darmen.

Gezondheidsvoordelen
Een dagelijks rondje wandelen levert nog veel meer gezondheidsvoordelen op. Zo verkleint het de kans op een hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten en diabetes type 2. Ook voel je je zowel mentaal als fysiek beter: je voelt je vrolijker, je krijgt meer energie, je kunt beter slapen en je krijgt sterkere botten en spieren. Genoeg redenen om een beetje te leven als de Spanjaarden!

Bron:
- GezondNu 2021
- Gezondheidsnet 2018 - 2019
- aHealthy life 2019
- Gezondheidsnet 2017

Wist je dat...

Inname nutriënten kan R-waarde Covid-19 versneld terugdringen.

Een gezonde leefstijl als preventief middel tegen virussen!
De verspreiding van het Covid-19 virus in Nederland zou versneld teruggedrongen kunnen worden door de weerstand tegen infecties bij mensen te verbeteren. Dat kan door de inname van nutriënten, zoals selenium, vitamine A, C en D. Terwijl de avondklok het zogeheten reproductiegetal R met 8 tot 13% kan reduceren, kan een verbeterde immuunsysteem een reductie van minimaal 25% opleveren. Ook de verblijftijd in ziekenhuizen daarmee met 20 % worden teruggedrongen. Dat stelt de World Health Foundation (WHF) uit Bunnik, die als doel heeft de menselijke gezondheid te promoten en kennis en ervaring van artsen te bundelen en door te geven. - Helaas is er weinig aandacht voor een maatregel die iedereen zelf kan nemen. Dit heeft te maken met onze ongezonde voeding zoals veel dierlijke- en geraffineerde voedingsmiddelen. Mede uit onderzoek van onder meer de universiteit van Groningen en Southampton, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift - Nutrients –, blijkt dat nutriënten als vitamine A,B6, B12,C, D, E, selenium, magnesium, koper, en zink. Omega-3 vetzuren en aminozuren zoals taurine een belangrijke rol spelen in de verbetering van het immuunsysteem. ....
Lees verder op wistje dat.