google certified
www.gezondleven.nl-web.net
Zoeken


homeVorige pagina

Je bent op:

Gezond lichaam


Stop met COVID-boosters!!!!!!!

Advies van WereldGezondheidsOrganisatie en European Medicines Agency.

Terwijl hier volop druk uitgeoefend wordt om kinderen te vaccineren en iedereen herhaaldelijk te boosteren, inbegrepen repressieve maatregelen op basis van vaccinatiepasjes, is dit voor een aantal landen al voorbijgestreefd en worden er steeds meer maatregelen losgelaten.
- Steeds meer wetenschappers publiceren studies, open brieven, enz… over de onwerkzaamheid van vaccins/boosters tegen nieuwe varianten, én de risico’s van mRNA-vaccins en herhaalde vaccinaties. Ze verhogen het risico op auto-immuunziekten, uitputting van het immuunsysteem,…

- Zelfs WGO en EMA roepen op tot stopzetting van C19-boosters omdat ‘de strategie faalt’. En om te ‘leren leven met het virus’. Terwijl hier volop druk uitgeoefend wordt om kinderen te vaccineren en iedereen herhaaldelijk te boosteren, inbegrepen repressieve maatregelen op basis van vaccinatiepasjes, is dit voor een aantal landen al voorbijgestreefd en worden er steeds meer maatregelen losgelaten.

- Een Israëlische topviroloog riep zijn regering op tot stoppen met boosteren en toe te geven dat de hele vaccinatiestrategie mislukt is. Uit statistieken blijkt dat een hoge vaccinatie/boostergraad het aantal besmettingen niet omlaag haalt, integendeel. En dat meer of minder strenge lockdownmaatregelen de viruscirculatie en besmettingsgraad niet beïnvloeden. Zo is er nauwelijks verschil in de verschillende VS-staten, terwijl de maatregelen er variëren van extreem tot geen (Florida).

Risico’s van mRNA-vaccinaties steeds duidelijker
- De mRNA-vaccins maken gebruik van genetisch gemodificeerd mRNA dat het lichaam zelf spikeproteïnen doet produceren. Maar, zowel experimenteel als observationeel onderzoek toont aan dat deze een heel andere immuunreactie veroorzaken, vergeleken met een gewone infectie. Dit gegeven is niet nieuw, maar een zeer wetenschappelijke paper ontrafelt de mechanismen én de gevolgen.
- mRNA-vaccinatie veroorzaakt een diepgaande verstoring van de interferon-1-signalisatie (IFN-1), essentieel voor de verdediging van het aangeboren immuunsysteem tegen ziekteverwekkers. Tevens dwingt deze de cellen tot productie van exosomen (blaasjes) met daarin spikeproteïnen en mRNA, die rondreizen in het lichaam, en elders schade veroorzaken. De onderzoekers vonden tevens ernstige verstoringen in de controlesystemen op afwijkende eiwitten, DNA en cellen (kanker!). En deze vormen een rechtstreekse link naar neurodegeneratieve ziekten, myocarditis (hartspierontsteking), immuuntrombocytopenie (stollingsstoornisssen), Bell’s palsy (aangezichtszenuwverlamming), leverziekten, immuunverstoring, verhoogde tumorigenese (kanker) en DNA-schade.
- De onderzoekers ondersteunen deze vaststellingen met de ‘adverse event reports’ uit de Amerikaanse VAERS-database. “Wij vinden dat het risk/benefit profiel van de mRNA-vaccins deze uitsluit als bijdrage aan de volksgezondheid, zelfs bij een Covid-19-pandemie.”

PfizerGate, een complottheorie?
Een vroegere ‘auditeur’ met 20 jaar ervaring, die de klinische studies van Pfizer moest volgen, werd ontslagen nadat zij (sep 2020!) de problemen ervan aangaf bij het FDA. Het Pfizer-vaccin werd in sneltempo toch goedgekeurd (dec 2020) door het FDA (en de EU). Ondanks zware tekortkomingen: vervalste data en massale wanpraktijken, o.a. slechte opvolging van proefpersonen, ongewenste effecten en (zware) verwikkelingen, én verkeerd catalogeren tussen vaccin- en placebogroep.
- De feiten werden recent gepubliceerd in ‘British Medical Journal’. Deze tonen aan dat Pfizer opzettelijk aan het FDA vervalste ‘preliminaire’ data gaf, met de bedoeling de race van deze experimentele vaccins te winnen. Als gevolg hiervan zouden er wereldwijd meer mensen sterven door de vaccins dan door COVID-19.
- Eudravigilance volgt dit op voor Europa: tot 1 november: 29.934 gerapporteerde overlijdens na C19-vaccinatie, 2.804.900 verwikkelingen. (gemiddeld bereikt slechts 1% de rapportage!)
- Een recent artikel in ‘Nature’ bespreekt de enorme complexiteit en verschillen in de verschillende C19-vaccins, en vooral de ‘unknows’ van de effecten op immuunsysteem en het menselijk lichaam. Conclusie: “We hebben (nog) geen idee wat de effecten zijn van C19-vaccins.”

Natuurlijke immuniteit tegen SARS-CoV-2/19
Steeds meer studies tonen aan dat de effectiviteit van de C19-vaccins minder goed is dan gepromoot, én progressief snel afneemt. Een Zweedse studie stelt dat dit sneller gebeurt voor fragiele ouderen, mensen met onderliggende ziekten en… mannen. Diverse ‘uitbraken’ in ziekenhuizen worden gemeld, ondanks hoge vaccinatiegraad, gebruik van maskers, enz…
- Andere studies tonen aan dat de natuurlijke immuniteit -al of niet na doormaken van COVID-19- wel blijvend én effectiever is. Uit een grote studie (Subramanian) blijkt dat de COVID-19 infectieratio over 68 landen totaal niet gerelateerd is aan het vaccinatieniveau.Overheidsrapporten uit UK tonen de laatste maanden een opvallende en verontrustende trend: dubbel gevaccineerden boven de 30 blijken meer doorbraakinfecties te hebben dan niet gevaccineerden (vroeger gevaxt dan -30-jarigen?). Ook in andere landen is dit zo: de grote meerderheid van COVID-19-hospitalisaties blijken gevaccineerden.
- Niet verwonderlijk, gezien zelfs de ‘boostervaccins’ nu gegeven worden met de originele Wuhanvariant, die dus niet beschermen tegen de deltavariant en andere mutaties…
- En: een Amerikaanse studie stelde vast dat bij besmette mensen zonder symptomen de ‘virusload’ bij gevaccineerden veel hoger is dan bij ongevaccineerden: 82% versus 29%.

Hoe zit het met natuurlijke immuniteit
Wereldwijd worden experimentele vaccins gepusht, terwijl de vaak alomtegenwoordige natuurlijke immuniteit genegeerd, én ontkend wordt. Door de medische en farmaceutische wereld, de politiek én de totaal onderworpen media.
- Immunologen en virologen leerden ons meer dan een eeuw lang dat natuurlijke immuniteit, verworven na infectie, de beste bescherming geeft. Niet alleen tegen die specifieke microbe, maar ook tegen verwante stammen. Zo zijn mensen die in 2002 SARS doormaakten, nog steeds immuun voor COVID-19. En dit geldt zelfs voor de 4 corona-verkoudheidsvirussen die hier circuleren: ook die zorgen voor kruisimmuniteit.
- Natuurlijke immuniteit beschermt dus niet alleen langer dan vaccinaties (antilichamen verdwijnen al na een paar maanden), maar ook tegen nieuwe varianten, zoals delta e.a.
- Vaccineren bij immune personen levert enkel risico’s op! Zie de recente Israëlische studie: 1 volledig gevaccineerde patiënt veroorzaakte een delta COVID-uitbraak in een ziekenhuis (vaccinatiegraad >92%). 8 gevaccineerde patiënten werden kritisch ziek, 5 stierven. Van 3 ongevaccineerde besmette patiënten werden er 2 ‘mild ziek’. (Shitrit)
- Kinderen en jongeren worden nauwelijks corona-ziek en bouwen gewoon natuurlijke immuniteit op…

COVID-vaccinatie voor kinderen en jongeren?
- Kinderen en jongeren lopen nog minder risico om ziek te worden van SARS-CoV-2 dan ouderen en zwakkeren, en het verloop is meestal mild (tenzij onderliggende ziektes). Wat is dan het voordeel om hen absoluut te willen vaccineren? En vooral, wat zijn de nadelen en risico’s?
- Een grote studie over 7 landen concludeerde dat op 1 miljoen kinderen, er minder dan 2 overleden aan het coronavirus. Voor kinderen blijken de vaccinatierisico’s trouwens veel groter dan de voordelen, en bovendien blijkt dat veel kinderen al immuniteit hadden tegen het virus. De WGO: “Er is voor het ogenblik onvoldoende bewijs voor het gebruik van COVID-19-vaccins bij kinderen…”
- Peter Doshi: “In de Pfizerstudie bij 12-15-jarigen bleek de schade groter dan de voordelen. Korte-termijn-neveneffecten waren frequent, en we weten niets over de lange-termijn-effecten.”
Dus: bezint eer ge begint. Vooral gezien de alarmerende berichten over ernstige myo/pericarditis (ontstekingen aan het hart) na mRNA vaccinatie, vooral bij mannelijke adolescenten. (275 gekende in Israël, in de VS >1200 gedocumenteerde gevallen). NVDR: myo/pericarditis: ontsteking van de hartspier/ het pericard, ‘hartzakje’. Met vaak dramatische gevolgen voor de rest van het leven…

Vaccinatie blijkt niet beschermend tegen deltavariant!
Erger nog: je wordt er zwaar ziek van, terwijl niet-gevaccineerden slechts lichte symptomen krijgen…
- Een pas gepubliceerde studie onderzocht een massieve COVID-uitbraak in een Israëlisch ziekenhuis, waar 96,2% van personeel en patiënten gevaccineerd was. Dit ondanks het gebruik van beschermende kledij, handschoenen en chirurgische maskers (N-95!) + faceshield. Besmettingshaard: dubbel gevaccineerde patiënt (Deltavariant). Van de 42 gediagnosticeerde besmettingen (23 patiënten/19 personeelsleden) waren 38 dubbel gevaccineerd met Pfizer, 3 ongevaccineerd. 8 besmette patiënten werden ernstig ziek, 5 overleden. De twee ongevaccineerde patiënten die ziek werden, hadden slechts een mild COVID-19-verloop.
- De wetenschappers concluderen hieruit dat de bewering ‘hoge vaccinatiegraad = kudde-immuniteit’ dus niet klopt. “Een doorbraakinfectie in een gevaccineerde populatie toont aan dat dit ‘vaccin’ eigenlijk nutteloos was. En het is veelzeggend dat 6 gevaccineerden stierven, terwijl de ongevaccineerden slechts licht ziek werden.”
- Een vroegere studie toonde al aan dat 6 maand na de tweede Pfizer-dosis de door het vaccin geïnduceerde antilichamen bij bijna iedereen al verdwenen zijn…

Pfizer en Moderna zijn mRNA vaccins.
- De meeste vaccins zijn gebaseerd op verzwakte of gedode pathogenen – bacteriën of virussen. De bedoeling is dat ons immuunsysteem daarop reageert net als bij een gewone besmetting, en antistoffen gaat aanmaken. Het is nog nooit gelukt om een effectief en veilig vaccin te maken tegen een coronavirus; niet tegen SARS of MERS, en evenmin tegen de corona-verkoudheidsvirussen die ons ieder jaar bezoeken. Daarom sloegen de producenten een totaal nieuwe weg in, en het moest snel gaan!
- Koplopers Pfizer en Moderna lanceren een experimenteel ‘mRNA’ vaccin, (eigenlijk gentechnologie): ze gebruiken een ‘verpakt’ stukje genetische code van het stekeleiwit’ van het virus, waarop het immuunsysteem antistoffen zou aanmaken. De vaccins kregen in ijltempo goedkeuring, zowel in de VS als Europa. Dit zonder degelijke, langlopende studies, zonder wetenschappelijke publicaties. Ook het CBG (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen) en EMA (Europees Geneesmiddelenbureau) verzekert in alle toonaarden dat het vaccin effectief en veilig is.
- Zeer veel wetenschappers en artsen waarschuwen echter voor de gevaren, maar worden systematisch weggezet als ‘antivaxxers’ of ‘complotdenkers’. Gerenommeerd viroloog, dr Bhakdi (voorstander van vaccinaties!) waarschuwt voor de rampzalige gevolgen van dit wereldwijde experiment: “Dit vaccin ‘sensibiliseert’ het lichaam voor een mogelijk verwoestende auto-immuunrespons.” (Bitchute:op 22’) Volgens hem en ‘Artsenvoorvrijheid’ zou dit mRNA ingebouwd worden in het DNA van de gevaccineerde (blijvend dus, en zelfs overerfbaar?) waar het virusantigenen zou (blijven) produceren. Zij baseren zich hiervoor op vergelijkbare problemen met gentherapie. Mensen zouden dus genetisch gemodificeerd worden!
- Na injectie dringt het mRNA de bloedbaan binnen en reist rond in het lichaam (blijft dus niet ter plaatse zoals beweerd werd!), en gaat spike eiwitten produceren. Deze zouden dan het immuunsysteem moeten triggeren tot de aanmaak van antilichamen tegen het coronavirus. MAAR: onderweg binden ze aan -en beschadigen- bloedplaatjes en endotheelcellen (bloedvaten, longen, enz…). Ze slaan ook op in organen: beenmerg, milt, lever, bijnieren en eierstokken.

Astra Zeneca en J&J volgen een ander proces:
Deze gebruiken een adenovirus als drager voor de coronavirusgenen (= recombinant adenovirus type-5-vectored COVID-19 vaccine). Het adenovirus loodst dit binnen in lichaamscellen, waar het spike-DNA gekopieerd wordt. Het resultaat is dus ongeveer hetzelfde, alleen heb je er nog eens een potentieel gevaarlijk adenovirus bij… Deze techniek komt uit de gentherapie, waar bleek dat dit adenovirus een gen (LMO2) activeert, dat aanleiding geeft tot leukemie: ‘insertie-oncogenesie’.
- Enkele traditionelere vaccins zijn nog in ontwikkeling: met gedood virus, of met enkel een spikeproteïne. Maar er zijn al studies die aantonen dat de spikes op zichzelf schadelijk zijn…

Prof. Byram Bridle: “We dachten dat het spikeproteïne een prima target was, we wisten niet dat het een toxine is. Het spikeproteïne blijkt op zichzelf verantwoordelijk voor bijna alle schade aan het cardiovasculair systeem als het circuleert in het lichaam.”

PEG in mRNA-vaccins: groot alarm!
Noorwegen onderzoekt 29 overlijdens na toediening van het Pfizer-vaccin. Ook in Duitsland worden 10 overlijdens onderzocht. Oudere mensen, daarom waarschuwt Noorwegen dat zelfs milde ongewenste effecten hen fataal kunnen zijn.
- De mRNA-vaccins blijken zéér veel ongewenste nevenwerkingen te hebben, vooral allergische reacties, van licht tot anafylactische shock (acute, levensbedreigende allergisch reactie). Deze werden zelfs enkele jonge, gezonde mensen reeds fataal. Het VAERS-meldingssysteem (VS) registreerde tussen 28 december en 1 januari 40.433 “ongewenste voorvallen” na Covid-19-vaccinatie, waaronder heel ernstige.
- Verdachte hiervoor is PEG, polyethyleenglycol, dat voor het eerst in vaccins gebruikt wordt. Maar dat al lang uitgebreid aanwezig is in vele ‘geneesmiddelen’ en huishoudproducten. Hierdoor zijn al veel mensen er overgevoelig voor geworden. Overgevoeligheid voor PEG of andere bestanddelen is een contra-indicatie voor Covid-19-vaccinatie.
- En: er is nog geen enkele informatie over bijwerkingen op lange termijn, zoals auto-immuunziekten. Maar de fabrikanten kregen wel een juridische vrijstelling van aansprakelijkheid voor “onverwachte bijwerkingen”. Dus: je draait er zelf voor op!

Rush naar COVID-19 vaccinatie - mRNA-vaccins als eerste…
Traditioneel duurt het 15-20 jaar voor ontwikkeling en marktklaar maken van een vaccin, omdat eerst de veiligheid moet aangetoond worden (dierenproeven, én humane studies). Verscheidene farmareuzen haasten zich om een COVID-19 vaccin te ontwikkelen, maar slaan hierbij de veiligheidsstudies over. In de VS krijgen farmabedrijven trouwens al bescherming tegen klachten van eventuele slachtoffers.

Na SARS in 2002, volgden MERS, Ebola, Zika,… maar nog geen vaccin!
Voor de (milde) Mexicaanse varkensgriep kwam er in zeven haasten wél een vaccin (zonder veiligheidstesten?). Met veel ‘nevenwerkingen’, én een epidemie van narcolepsie (slaperigheid overdag, spierverlamming, hallucinaties en slaapverlamming) onder jongeren. Remedie erger dan de kwaal? De Bill Gates Foundation wil nu zo snel mogelijk de hele wereldbevolking laten vaccineren met een rush-corona-vaccin… Hij eist wél vrijstelling van schadeclaims voor dit vaccin.
- Volgens tegenstanders zou het aantal slachtoffers van het coronavaccin wel eens de dodentol kunnen overtreffen van de pandemie. Ter illustratie: na het poliovaccinatieprogramma van de Bill Gates Foundation in India: een half miljoen verlamde kinderen (!); polio-epidemie nà de vaccinatiegolf in Kongo, op de Filipijnen,…

Waarom worden dan natuurlijke, gezonde middelen waarvan de werking bewezen is ondertussen met alle macht geboycot?

Overheden bestelden gigantische hoeveelheden vaccins, van diverse firma’s. Een gigantische investering. Of verspilling? Enkel per vergissing raakten de geheime afspraken ook bekend. De prijzen van de verschillende fabrikanten variëren sterk: van 1,78 € tot 18 € per shot.
Maar: hoe veilig is het vaccin? En wie wil het? En wat met de waarschuwingen:
- “mensen waarvan bekend is dat ze significante allergische reacties op medicijnen of voedsel hebben” mogen het vaccin momenteel niet krijgen
- boven de 55 jaar 10 maal meer ongewenste reacties, enz…?

- Pfizer sloeg de fase 1- en fase 2-trials over, Fase 3 (met streng geselecteerde vrijwilligers!) is evenmin afgerond. Pfizer en Moderna publiceerden geen enkele wetenschappelijke studie over het vaccin maar kondigden enkel met veel poeha hun succes aan in de pers. (ref Caumes, Bhakdi, Artsenvoorvrijheid) Pfizer kreeg van de US regulator een ‘emergency approval’ en startte meteen overal de vaccinaties. Hetzelfde gebeurde bliksemsnel in Europa. Het nieuws over acute allergische reacties stroomt binnen, voor latere, mogelijk ernstige verwikkelingen is het nog veel te vroeg.

- De prominente Franse infectioloog Eric Caumes, hoofd van de afdeling epidemiologie van het ziekenhuis Pitié-Salpêtrière in Parijs, kon de hand leggen op de geheime Pfizer-rapporten. Hij reageert bezorgd: “Ik heb nog nooit zo’n groot aantal bijwerkingen gezien.” “Er is mogelijk een probleem met het Pfizer-vaccin,” aldus professor Caumes. “Het percentage dat bijwerkingen kreeg, is uitzonderlijk hoog. Viroloog -én vaccinvoorstander- Prof. Suchari Bhakdi stelt: “De toelating geven voor dit vaccin is crimineel! ”Prof. Dr. Theo Schetter, immunoloog en ontwerper van vaccins: “Vaccineren tegen corona is onnodig en massavaccinatie is vanwege onbekende bijverschijnselen en gevolgen hoogst onverantwoordelijk”

Een gezond voedingspatroon; nu belangrijker dan ooit!
Een gezonde en gevarieerde voeding is natuurlijk de basis om uw weerstand te ondersteunen. Maar helaas schiet de moderne voeding vaak tekort in nutriënten die belangrijk zijn om de immuniteit te optimaliseren.

Optimaliseer je weerstand met de juiste nutriënten
Zo zijn selenium en zink zeer belangrijk voor de eerstelijnsafweer tegen virale en bacteriële infecties: ze activeren de immuuncellen en verminderen het risico dat ziekteverwekkers een kans krijgen. Een voorbeeld: een goede zinkstatus vermindert bij ouderen het risico op pneumonie, verlaagt duur en ernst, antibioticagebruik én de mortaliteit. Selenium is (dosisafhankelijk) zelfs effectief tegen MRSA (ziekenhuisbacterie). Maar ook antioxidanten zijn belangrijk, want immuuncellen doden indringers met vrije radicalen (ROS: reactive oxygen species). En die zijn hiervoor essentieel, maar ze moeten wel in bedwang gehouden worden, want anders veroorzaken ze schade en complicaties. Daarom is de combinatie met antioxidanten, zoals selenium (glutathion!) en vitamine A, vitamine B, vitamine C, vitamine E onmisbaar om de immuunreacties te ‘finetunen’, en zowel infecties als verwikkelingen te voorkomen.

Bescherm jezelf tegen COVID-19
Een nieuw virus is altijd gevaarlijk omdat nog niemand immuniteit heeft kunnen opbouwen. Naarmate meer mensen immuun worden zal ook dit virus hopelijk stilaan rustiger worden. Maar langskomen zal het. Dus: zorg dat je immuniteit paraat is!
- Eet gezond (mediterraan eetpatroon) en beweeg. Beweging stimuleert de immuniteit!
- Vermijd deficiënties en vul aan waar nodig. Met een bloedonderzoek kunnen sommige tekorten aangetoond worden (b.v. vitamine D). Andere, zoals wateroplosbare molecules niet (vitamine C en vitamine B’s, vele mineralen, enz.). Die moet je sowieso dagelijks aanvullen.

Fytonutriënten tegen (corona-) virussen
Flavonoïden en andere fytonutriënten zijn belangrijk voor de gezondheid, maar ook cruciaal voor de immuniteit. Flavonoïden is een verzamelnaam voor een grote groep (kleurrijke) bioactieve stoffen in planten. Ze zijn belangrijk voor de plantenstofwisseling (o.a. groei en bescherming), maar evenzeer voor onze gezondheid. Er zijn zeer veel verschillende bioflavonoïden: isoflavonen, flavonolen, tot anthocyanen en OPC…. Verspreid over groenten, fruit, noten, thee en koffie, chocolade, enz…

Enkele highlights:
- Vele fytonutriënten zijn sterk anti-inflammatoir, en beschermen dus tegen de escalatie naar een cytokinenstorm: curcumine, resveratrol, baicalin, en vele andere…
- De ‘fycocyaninen’ uit blauwgroene algen, zoals spirulina, kunnen de interferon-1-productie stimuleren. Deze beschermt tegen virussen, specifiek influenza en RNA-virussen zoals coronavirussen.
- Resveratrol blijkt tevens specifiek antiviraal én reguleert de leptinespiegel. Leptine is een hongerregulerend hormoon, dat tevens ontstekingsbevorderend en trombogeen (verhoogt de vorming van bloedstolsels) is én de reukzin vermindert. Allemaal problemen bij COVID-19. Obesen hebben al een hoger leptinespiegel, maar bij COVID-19 blijkt deze omhoog te schieten en een vicieuze cirkel te creëren. Daarom wordt resveratrol nu naar voor geschoven als veelbelovende therapie bij COVID-19. En: een hoge inname van resveratrol (let op met wijn!) zou beschermend zijn, terwijl teveel vet (niet gespecifieerd) in de voeding allicht het omgekeerde effect heeft.
- Ook curcumine, quercetine en berberine reguleren de leptinespiegel.

Nutriënten beschermen tegen corona- en influenzavirussen
Nogmaals voor de duidelijkheid: besmetting met het coronavirus betekent geen absoluut doodvonnis. Zeker, het is gevaarlijk voor mensen die al verzwakt zijn en ik ben de eerste om te beweren dat veel te veel mensen in onze samenleving verzwakt zijn. Onnodig!
- We zijn gaan geloven dat alles wat in de supermarkt ligt gezonde voeding voor ons is en dat is het niet. Al die bewerkte voeding bevat veel te weinig voedingsstoffen om ons gezond te houden laat staan weerbaar te maken tegen een akelig virus.

Het coronavirus in het kort
- Het coronavirus verspreidt zich vooral via nies- en hoestdruppeltjes. Het virus kan direct van mens op mens worden overgedragen of (voor beperkte
tijd) via oppervlakken zoals deurklinken.
- Een geïnfecteerde persoon besmet gemiddeld twee à drie anderen. De voorzorgsmaatregelen zijn nodig om dit in te dammen.
- Verreweg de meeste patiënten hebben milde (griepachtige) klachten.
- Bijna alle sterfgevallen betreffen ouderen of andere kwetsbaren, zoals hart-, long- of diabetespatiënten. Als iedereen de maatregelen naleeft, verkleint dat hun risico's.
- Onder de vele oorzaken: een pro-inflammatoire status en hoge oxidatieve stress voorafgaand aan de infectie, onvoldoend effectieve immuunreactie om het virus tijdelijk te elimineren, waardoor het in overdrive gaat.....

COVID-19: wat doe je als je ziek wordt?
-Rust, afzonderen en algemene hygiënische maatregelen. Vermijd koortsremmers, want de virussen zijn temperatuurgevoelig. Koorts is de beste verdediging!
- Megadosis vitamine D kan het immuunsysteem acuut boosten.
- Een megadosis vitamine C blijkt zeer effectief. Tot 10 gram/dag en meer: het ‘oxidatief’ effect’ doodt virussen. Bewezen bij respiratoire infecties, én bij COVID-19 (China-NewYork).
- NAC: (N-acetyl-L-cysteïne) maakt slijm vloeibaarder en beschermt de slijmvliezen (ook: Lysox)
- NSAID (aspirines, brufen, voltaren): streng tegenaangewezen, want verergeren de infecties.

Verander je voeding, verander je leven

- Kook zoveel mogelijk zelf met verse producten en als het kan biologisch. Door gezond te eten houd je je weerstand optimaal en zo krijgen vermoeidheid, griep en verkoudheid minder kans.
- Drink ook veel groentesappen als je dat nog niet doet: bleekselderijsap, komkommersap, aloëwater, gemberwater, etc. en laat frisdranken staan.
Eet elke dag: - minimaal 250 gram groente en 2 stuks fruit (of 200 gram) Ook seizoensgroenten helpen om ons aan te passen aan de veranderende weersomstandigheden: vele koolsoorten, wortelen, pompoen, ajuin, prei en selder, witloof en paddenstoelen: ze boosten je immuunsysteem én zijn optimale voeding voor je darmflora.
- Denk ook aan verwarmende antibacteriële kruiden: tijm en rozemarijn, salie, kaneel, knoflook,…)
- Vlierbessen en veenbessen - zijn bijzonder rijk aan anti-oxidanten, deze geven de bessen hun dieppaarse kleur en therapeutische werking: de bessen helpen snel om griep- en verkoudheidsklachten te verminderen. Niet alleen vlier, maar ook veenbessen blijken goede antivirale eigenschappen te hebben. Een recente studie toonde aan dat een cranberry-extract effectief was tegen influenzavirussen van zowel de A- als B-lijn. Bovendien voorkwam het extract dat griepvirussen zich konden aanhechten aan cellen. Hierdoor konden ze niet binnendringen in de cel om zich te vermenigvuldigen en worden ze dus ‘weggespoeld’. Aangezien veenbesextract ook goede antibacteriële eigenschappen heeft, kan het allicht ook bij besmettingen en bacteriële luchtweginfecties bij of na griep voorkomen. Het is dan ook een goed idee om in het koude seizoen preventief en zeker bij de eerste griepsymptomen veenbessen in alle vormen (sap, verse en gedroogde bessen, extract) te verbruiken. Zorg dus steeds voor een voorraadje in huis. Bovendien zijn veenbessen niet enkel lekker en supergezond winterfruit, ze zijn ook een sterk antioxidant.
- Eiwitten - Je lichaam kan niet zonder eiwitten, want je hebt het onder andere nodig voor het produceren van antilichamen en enzymen voor het immuunsysteem. Koop: bonen, avocado, gierst, quinoa.
- Knoflook - Gooi maar wat extra tenen in je maaltijd. Knoflook staat al eeuwen bekend om de gezondheidsvoordelen. De stof allicine in knoflook blijkt goed in staat om het immuunsysteem te verstevigen en griep en verkoudheid tegen te gaan. Het beste is om knoflook na het persen 10 minuten te
laten staan. Hierdoor stijgt de hoeveelheid allicine. Verder kan knoflook ook het best rauw worden gegeten. Koop: een flinke voorraad knoflook.
- Gember- Buikpijn? Misselijkheid? Gember is een huismiddeltje dat vaak wordt gebruikt om deze symptomen te verzachten. Verschillende wetenschappelijke studies suggereren dat gember helpt bij het bestrijden van ontstekingen. Voeg het vers geraspt toe aan ander voedsel of neem een glas gemberthee of gemberbier.
- Water - Genoeg drinken houdt je immuunsysteem sterk. Twee liter per dag drinken, is het minimum. Ook voorkom je zo dat je slijmvliezen uitdrogen. Uitgedroogde slijmvliezen zijn vatbaarder voor verkoudheid- en griepvirussen. Koop: niets, water uit de kraan is prima. Drink eventueel kruidenthee of (zelfgemaakt) bouillon.
- Genoeg vezels - Een deel van ons immuunsysteem zit in onze darmen. Daarom is een gezonde darmflora ook zo belangrijk voor je weerstand. Voeding met voldoende vezels houdt je darmflora gezond. Koop: volkorenproducten, groente, fruit.
- Beta 1,3/1,6 Glucanen - Glucanen dragen bij aan het activeren van witte bloedcellen, die helpen om ongewenste indringers zoals virussen en bacteriën op de sporen en onschadelijk te maken. Biergist is rijk aan glucanen.
- Selenium en koper - Anti-oxidanten helpen het lichaam te beschermen tegen invloeden van buitenaf en ondersteunen zo de weerstand. In noten zit het mineraal selenium. Een antioxidant dat je immuunsysteem helpt versterken. Koop - amandelen, walnoten of andere noten die je lekker vindt. Selenium zit in paranoten en zilvervliesrijst.

Neem de juiste supplementen
- Vitamine A - Is rijk aan betacaroteen (pro vitamine A) dat het immuunsysteem ondersteunt. Koop - alle oranje groente en fruit o.a worteltjes, zoete aardappel, pompoen, spitskool, bloemkool.
- Vitamine C - advies is om 1000mg vitamine C per dag te nemen. Logisch, want het is een belangrijke vitamine voor je weerstand. Vitamine C blijkt vooral goed te werken voor mensen die fysiek erg actief zijn, zoals professionele sporters en soldaten. Voldoende inname verhoogt de aanmaak van witte bloedlichaampjes en versterken de slijmvliezen. Zo maken virussen minder kans.
- N.B. Ester-C is de betere, effectievere vorm van vitamine C en wordt daarom wel vitamine C met turbo genoemd. Onderzoek naar deze niet-zure vorm zien dat Ester-C in vergelijking met gewone C tweemaal sneller wordt opgenomen en ook tweemaal langer in de weefsels aanwezig blijft. Kopen: kiwi, paprika, broccoli, witlof, sinaasappel of één van deze vitamine C-bommen. Een krachtige antioxidant.
-Vitamine D-3 - Dé vitamine die je uit zonlicht haalt tussen mei en september, maar gelukkig ook uit voeding. Het helpt de kans op verkoudheid en griep verkleinen en beschermt tegen luchtweginfecties. In de herfst en de winter is aan te raden om een supplement te nemen. Dagelijkse inname van minimaal 25ug(1000IE). Koop - sinaasappels, shiitake eventueel een supplement. Vergeet niet een extra rondje buiten te lopen
- Zink zuigtabletten: - kunnen de ernst van virale infecties in de keel tegengaan. Interessant voor het immuunsysteem is ook het mineraal zink. Het kan verkoudheden voorkomen en de duur van een virusinfectie verkorten. Zink zit met name in spinazie, sesamzaad, linzen, pompoenpitten, quinoa, cashewnoten, cacao, bonen, champignons en pinda’s.Onderzoeken naar effecten van zink tonen aan dat het nemen van zinksupplementen de duur van verkoudheid met bijna de helft kunnen inkorten. Zink is een van de weinige dingen, waarvan min of meer bewezen is, dat het de verkoudheid verkort.
- Echinaceakuur Tinctuur van Echinacea purpurea is al eeuwenlang bekend, vooral als effectieve immuunbooster tegen verkoudheid, griep en luchtweginfecties. De tinctuur werkt overigens ook lokaal op slijmvliezen en huid. Echinacea is bovendien veilig en uitgebreid wetenschappelijk bestudeerd, en werkt zowel preventief als in acute situaties. Een recente studie onderzocht daarom de mogelijkheden van Echinacea als hulpmiddel tegen COVID-19, zowel preventief als curatief. Dit op basis van de effectiviteit tegen virusinfecties én de unieke samenstelling en synergie van de talloze fytochemische componenten, waarvan men de eigenschappen kent:
- activatie van T-cellen, macrofagen en lymfocyten,
- cytokinenmodulering
- antioxidant en anti-inflammatoir
- reduceert ook rechtstreeks de infectiviteit
- Cannabimimetische eigenschappen = pijnstillend
- orgaanbeschermend
Zij besluiten dat Echinacea dus zeker interessant is preventief als immuunbooster én om de symptomen te controleren, en secundaire infecties en symptoom/ziekteverslechtering te voorkomen.

NVDR: is een goed idee om je immuunsysteem te boosten. (3 weken, dan even stoppen). En vergeet niet je lichaam langzaam te wennen aan de veranderende weersomstandigheden door iedere dag te genieten van de frisse buitenlucht. Echinacea wordt preventief best gebruikt in kuren (3 weken wel, 1 week niet) en wordt afgeraden bij auto-immuunziekten.

Lekker in beweging
- Bewegen geeft energie. Tijdens het bewegen komen stofjes vrij in je hersenen waardoor je je goed voelt. Probeer minimaal 150 minuten per week te bewegen. Zo blijf je gezond en krijgt een virus minder kans.

Zorg voor voldoende daglicht
- Als je voldoende daglicht opzoekt, voel je je energieker.
Enkele tips:
- hou overdag de gordijnen open, zodat er zoveel mogelijk daglicht binnenkomt
- ga overdag minimaal een half uurtje een frisse neus halen: fiets naar je werk of ga tijdens de lunch even wandelen
Weetje! Dim ’s avonds de lichten om beter te slapen. Als het donker wordt maakt je lichaam melatonine aan. Dit stofje regelt je dag- en nachtritme en maakt je slaperig.
- Zorg ook voor frisse lucht in je huis en zet een raam of ventilatierooster open. Zo geef je schimmels in huis minder kans. Ook als je de verwarming aan hebt is het belangrijk om te ventileren. Daarmee voorkom je dat de lucht binnen te droog wordt.

Een goed dag- en nachtritme
- Breng structuur aan in je dag en zorg voor een goed dag- en nachtritme. Zo weet je lichaam waar het aan toe is.
Dus:
- sta elke dag rond dezelfde tijd op en ga op een vaste tijd naar bed
- eet zoveel mogelijk op vaste tijden
Tip! Voel je je moe en futloos? Neem op tijd rust, maar ga dan niet overdag slapen, want zo ontregel je je dag- en nachtritme.
- Ben je toch verkouden geworden, rust dan uit, zodat je niet echt ziek wordt. Zorg voor voldoende (nacht)rust. “Rust nemen is het beste wat je kunt doen”, zegt viroloog Ron Fouchier. “Doe je dat niet, dan blijf je langer ziek en blijf je een besmettingsgevaar voor je omgeving.” Zorg dat je genoeg slaapt. Zo houd je je weerstand op peil.

Lichaam zuiveren:
- Mensen die al ziek zijn, doen er best aan behalve te rusten ook het lichaam te zuiveren. Dit kan op een smakelijke manier. Vervang een tot twee dagen uw dagelijkse maaltijden door fruit of fruitsappen. Het komt er immers op aan de ziektekiemen zo snel mogelijk uit het lichaam te verwijderen. Fruit speelt hierin een cruciale rol. Zorg tevens voor een goede darmwerking.

Was je handen:
- Cruciaal is het om regelmatig goed je handen te wassen om verspreiding tegen te gaan. Was je handen minimaal 20 seconden en ook tussen je vingers. Raak tussentijds je mond, neus en ogen zo min mogelijk aan. Zorg in het algemeen voor een goede hygiëne en een schone omgeving. En schud géén handen meer!!! Houdt 1,5 meter afstand van elkaar!!!!

Bron:
- ABC Gezondheid 2020 - 2022
- Welingelichte kringen 2020
- Hartsichting 2018
- VitamineTimes 2017
- A Vogel 2016
Wist je dat...

Hoe gooi je het roer om!

"De landkaart is niet het gebied" Alfred Korzybski
1. Een huis kopen? Op zoek naar een andere baan? Een wereldreis maken? Verhuizen naar een ander land? Begin vandaag nog met de voorbereidingen! 2. Haastige spoed is soms goed. Maar er zijn ook plannen die er baat bij hebben om nog een tijdje te laten sudderen. ....
Lees verder op wistje dat.