google certified
www.gezondleven.nl-web.net
Zoeken


homeVorige pagina

Je bent op:

Wist je dat


Stikstof, waar gaat het om?

Klimaatcrisis is waanzin!

Klimaat in onze atmosfeer bestaat voor:
– 78% uit stikstof
– 21% uit zuurstof
– 1% uit edelgassen
– 0,038% is CO₂

Stikstof in z’n pure vorm is een onschuldige stof. Sterker nog 78% van de lucht die wij inademen bestaat uit stikstof.
De problemen ontstaan als stikstof een verbinding aangaat met een andere stoffen:
De meeste problematische zijn:
– Ammoniak, een verbinding van stikstof met waterstof(NH3).
– Stikstofoxiden, een verbinding van stikstof met zuurstof: stikstofmonoxide(NO) of stikstofdioxide(NO2).

Herkomst stikstof:
– 45 % veeteelt; veehouderij is de grootste veroorzaker van ammoniak, dat met name ontstaat als mest met urine vermengd wordt.
– 31% vanuit buitenland; onze export van stikstof is 4x groter dan de import.
– 11,2 % industrie: schepen en vrachtverkeer zijn belangrijke veroorzakers.
– 6,4% verkeer; waaronder ook het vliegverkeer is o.a. ook de belangrijkste veroorzakers van stikstofdioxide. Het ontstaat bij verbranding op hoge temperaturen.
– 6,4% huishoudens

Gevolgen:
– 8000 kinderen in ons land hebben astma al;s gevolg van de hoge gehaltes stikstofoxide in de lucht.
– Bij 45% van de locaties waar drinkwater wordt gewonnen zijn hogere doses stikstof.
– Ernstige verzuring door ammoniak van de bodem, waardoor vegetatie verarmd is of gaat verdwijnen.
– Veel stikstof betekent, dat sommige planten worden overwoekert door andere planten.
gemeten dan wettelijk is toegestaan.
– Onder andere mycorrhizaschimmels dood gaan, bomen maken te veel van een soort aminozuur aan, blad maakt te veel eenzijdig eiwit aan, bladeters eten te eenzijdig voedsel en verzwakken.
– Mezen en andere vogels eten ongezonde insecten, roofvogels zoals sperwers gaan dood.
- Waar het gras woekert, verdwijnen bloemen!!!!

KLIMAAT MAATREGELEN:

zijn waanzinnigDe uitstoot van CO2

Van bovenstaande CO₂ 0,038% produceert de natuur 96% zélf.
- De mens staat voor de andere 4%.
- De invloed van de mens in zijn geheel op CO₂ staat dus welgeteld voor 0,00152%

Wat wij nu aan CO₂-uitstoot moeten terugbrengen (tegen zo’n 1.000 miljard aan kosten door Timmermans van de EU is bedacht, wat dus de totale ineenstorting van onze economie betekent), is wat China in vijf dagen uitstoot.
En de komende vijf jaar alleen al bouwt China nog eens 700 nieuwe kolencentrales bij.

De mensheid gebruikt op grote schaal fossiele brandstoffen die voor het grootste deel uit koolstof bestaan. Volgens het IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change) komt er door het gebruik van deze brandstoffen te veel CO2 in de atmosfeer en beïnvloeden we daardoor waarschijnlijk het klimaat.
Er zijn mensen die ervan overtuigd zijn dat het IPCC een corrupte bende is die alles bij elkaar liegt. Zij zeggen dat CO2 voedsel voor planten is en dat de aarde dus groener wordt van meer CO₂, en op zich hebben ze daar gelijk in. Maar ook die mensen zou ik willen vragen om de volgende feiten te overwegen: feiten over de fossiele brandstoffen.

Wat zijn die fossiele brandstoffen eigenlijk?
- Fossielen zijn resten en sporen van planten en dieren die vroeger geleefd hebben. Fossiele brandstoffen – turf, bruinkool, steenkool, aardolie en aardgas – zijn allemaal ontstaan doordat dode resten van vroeger leven in de grond terecht kwamen en daar samengeperst werden en van samenstelling veranderden. Turf ontstaat al na een paar honderd jaar, de andere soorten zitten (meestal) dieper onder de grond, en zijn van veel oudere herkomst. Steenkool, aardolie en aardgas zijn ontstaan uit dode resten van honderden miljoenen jaren geleden.
- Lang geleden bevatte onze dampkring meer CO₂ (bestaande uit koolstof en zuurstof) maar bomen en planten ademen dit in en gebruiken de koolstof als bouwstof terwijl ze de zuurstof weer uitademen. In de fossiele brandstoffen zijn grote hoeveelheden koolstof uit het verre verleden vastgelegd. Als we die brandstoffen opstoken, verbranden we dus stokoude koolstof en komt er nu meer CO2 in de dampkring.

Hier kunnen we twee dingen uit afleiden:
- De voorraad fossiele brandstoffen is eindig.
- We kunnen vrolijk de hele boel opstoken, maar het duurt honderden miljoenen jaren voordat de voorraad weer is aangevuld, dus we kunnen beter alvast na gaan denken waar we straks onze energie vandaan halen.
- Als we alle fossiele brandstoffen opstoken brengen we tonnen CO₂ in de atmosfeer die vele miljoenen jaren onder de grond hebben gezeten. We veranderen dus de samenstelling van de huidige atmosfeer, al lijkt de hoeveelheid CO2 op het totaal verwaarloosbaar.
Bron:saltmines.nl/2019/07/14

Naomi Seibt - De Anti Greta Thunberg
- Naomi is de niet-hysterische tegenhanger van Greta Thunberg. Ze is een negentienjarige studente uit Münster (NRW) en heeft zich, als ik het zo beluister, uitstekend ingelezen in het onderwerp klimaatverandering. Huilerige apocalyptische voorspellingen zijn afwezig, gezond verstand domineert. Dit zou wel eens een goed rolmodel kunnen zijn voor de vele scholieren en studenten die ‘zoekende’ zijn in het doolhof van klimatologische overdrijving en leugens.
- Bekijk onze video online boodschap op onze website

Bron:
- dagelijksestandaard.nl 2020
- PuurNatuur 2019
- Heartland Instituut 2019

Wist je dat...

Corona bewijst, dat ook de mens een dier is!

Leefstijl met een goed geweten!
- Het coronavirus is overgesprongen van een dier op de mens. Maar hoe zit dat nou precies? Want uitbraken van dodelijke ziekten zoals COVID-19, maar eerder ook Ebola en SARS, moeten we samen voorkomen. - Doordat dieren worden verhandeld als producten, voor consumptie, voor medicijnen, voor entertainment of als huisdieren, zetten we onze gezondheid op het spel. Maar ook de dieren zelf lijden hier enorm onder. Daarom moeten we onze omgang met dieren veranderen. Voor onszelf, voor de planeet en voor de dieren. Help jij mee? In een video legt Dirk-Jan verdonk, Directeur van Worldanimalprotection dit aan je uit.(Kijk op onze website bij video-online) ....
Lees verder op wistje dat.