google certified
www.gezondleven.nl-web.net
Zoeken


homeVorige pagina

Je bent op:

Wist je dat


Vriend of voedsel?

LAAT DIEREN LEVEN EN BEZORG ZE GEEN HINDER!

"Als we gezond en gelukkig kunnen leven zonder anderen te schaden, waarom zouden we dat dan niet doen?”

Onze taal en cultuur bepalen vaak in grote mate hoe we tegen verschillende dieren aankijken en hoe we ze behandelen. Zonder gedegen onderbouwing nemen we aan dat dieren voor een menselijk doeleinde dienen. Dieren hebben zo’n doeleinde echter niet en hebben het recht om vrij te zijn van menselijke toe eigening. Met het woord ‘dieren’ bedoelen we doorgaans alle dieren, behalve mensen. Wij hebben de neiging om onszelf categorisch tegenover alle andere dieren te zetten. Erg rationeel is dat niet, want het dierenrijk is erg divers.
- Een mens heeft meer gemeen met een varken dan een varken met een mier. Wij vinden mensen een categorie apart, maar in feite is die afbakening een vorm van willekeur. Daarnaast maken we ook duidelijk onderscheid binnen de grote groep niet-menselijke dieren. Bijvoorbeeld op basis van hoe mensen ze gebruiken. Koeien en varkens zijn landbouwdieren. Een hond is een gezelschapsdier.
- Wat we vaak niet realiseren is dat deze indeling volledig bepaald wordt door de menselijke cultuur. Het is geen natuurwet dat dieren een menselijk doel dienen. We zouden een varken ook als gezelschapsdier kunnen houden en honden voor hun vlees of melk.

“In hun vermogen om te lijden zijn hond en koe elkaars gelijken. Beide dieren hebben de wil om te leven naar hun eigen aard.”

De enige reden dat dit gek klinkt, is omdat we opgroeien in een cultuur waarin het normaal is dieren voor een bepaald doeleinde te gebruiken. We zien het dan als vanzelfsprekend. In onze cultuur hebben koeien de pech dat ze ieder jaar kunstmatig zwanger gemaakt worden en hun kalf direct na de geboorte van hen wordt afgepakt. In minstens de helft van de gevallen doden we dat kalf binnen zes maanden.
- Ik wil niet voorstellen om hetzelfde met honden te doen, maar de gedachte maakt de absurditeit zichtbaar van waar we mee bezig zijn.De vanzelfsprekendheid om koeien voor hun melk te houden, maakt het moeilijk hier kritisch over na te denken.
- Veel mensen vinden het welzijn van koeien belangrijk, maar stellen niet de vraag óf we koeien wel moeten gebruiken voor hun melk. Landbouwdieren geven niet vrijwillig hun eigen leven op.
- Welke rechtvaardiging is er, om dieren en hun belangen om te leven zoals zij dat willen, ondergeschikt te maken aan een menselijk doel? Ik kan er geen bedenken.

Gezelschapsdieren kunnen doorgaans rekenen op veel meer affectie van mensen. We doen hen ook niet hetzelfde leed aan als waar we landbouwdieren systematisch tot veroordelen. Maar ook gezelschapsdieren dienen in de eerste plaats een menselijk doeleinde en hebben slechts een zeer beperkte autonomie over hun eigen leven. Dieren verschillen, maar ze hebben ook iets gemeen: het belang om te leven naar hun eigen aard. Het recht op vrijheid behouden we vaak voor aan mensen. Dat heeft te maken met dat we mensen als een categorie apart zien. Maar iedere soort is anders.
Onderlinge verschillen doen er minder toe dan we vaak denken. We hebben met veel soorten gemeen dat we het belang hebben om niet het bezit van een ander te zijn.

Maak het verschil voor dieren
"Elk dier is een individu met gevoel en zijn bewuste wezens met hun eigen wil. Het lijkt mij verkeerd om onze wil op te leggen aan een ander wezen, alleen omdat we ertoe in staat zijn". Door vlees en vis te vervangen door plantaardige alternatieven bespaar je jaarlijks veel dieren een ellendig leven en een wreed einde. Ook voor zuivel en eieren lijden en sterven dieren. Door deze en andere dierlijke producten ook te vervangen red je zelfs nog meer dieren van een onnodige lijdensweg. Landbouweconomen hebben uitgerekend wat het effect is van een afnemende vraag naar dierlijke producten op het aantal dieren dat gefokt en gedood wordt in de veehouderij en visserij.

Als je vindt dat het verkeerd is om dieren onnodig te laten lijden sta je al achter het basisprincipe voor veganisme.

Big of kitten?
Het is niet leuk om dieren te zien, die pijn hebben of sterven. Iedereen met een huisdier weet en hoe een mens zich aan een dier kan hechten(en andersom)en hoe vervelend het is als je hond of kat dood gaat. Maar waarom eten we biggetjes op en nemen we onze kat op schoot?

Dieren willen ook leven!
Ieder dier heeft een eigen karakter en geen enkel dier wil sterven. Uit onderzoek blijkt dat dieren stress en angst voelen, wanneer ze zien dat ze gedood worden. Ook is er geen reden om aan te nemen dat de pijn van een kip anders voelt dan de pijn van een hond of zelfs een mens. Ethologen, die het gedrag van dieren bestuderen, hebben aangetoond dat dieren emoties hebben als boosheid, depressies en zelfs verliefdheid.

Jij bent toch ook tegen wreedheid?
Veel van de huidige praktijken in de veehouderij zouden illegaal zijn als ze werden uitgevoerd bij honden en katten. Helaas kunnen kippen, varkens en koeien nauwelijks rekenen op beschermende wetgeving. Van kraambox tot slachthuis is het leven van varkens één grote lijdensweg. In fokkerijen leven moederdieren het merendeel van de tijd geklemd tussen metalen stangen. Door tekort aan beweging krijgen ze pijnlijke aandoeningen aan de poten.
Veel biggetjes worden dood geboren of zijn ernstig verzwakt. De overlevende biggen worden vetgemest. Door de stressvolle leefomstandigheden vertonen ze gedragsstoornissen.Als de varkens zes maanden oud zijn worden ze geslacht.
Wist je dat ....
- een volwassen varken qua intelligentie vergelijkbaar is met een kind van vijf, een hond met een 3-jarige. Alleen dolfijnen, walvissen, eksters en olifanten zijn nog slimmer.
- varkens met elkaar communiceren en meer dan 20 verschillende geluiden maken.
- varkens een ongelooflijk goed reukvermogen hebben. Ze ruiken het bloed als ze in het slachthuis aankomen en horen het gekrijs van hun soortgenoten, die hen voorgingen in het slachthuis.

Hoe zit het met vis?
Vissen hebben een lang termijn geheugen en zijn slim genoeg om trucjes te leren. Ze ervaren stress, angst en pijn. Ongeveer de helft van de door de mens geconsumeerde vis komt van kwekerijen. Door de stressvolle omstandigheden vertonen de vissen agressief gedrag wat resulteert in bijtwonden,
kapotte vinnen en huidzweren. vele dieren sterven vroegtijdig. Vissen uit de zee sterven een pijnlijke en langgerekte dood.
Wist je dat....
- Vissen reageren op dezelfde manier op prikkels als mensen, zo bleek uit een Engels onderzoek 2003. Ze ervaren ook stress en angst bij de manier waarop ze gedood worden. De meeste vissen stikken op het dek van een vissersboot. Doodstrijd kan nog uren duren voordat ze dood zijn tijdens een zoutbad of door neksnede.
- Hun organen worden uit hun lichaam getrokken of gezogen terwijl ze nog leven. Of ze worden op ijs gelegd: dit verlamt, maar verdooft niet.
Na tien tot tweehonderd minuten sterven de vissen door verstikking.
- Behalve vissen zijn ook zoogdieren vaak het slachtoffer van de visindustrie. Jaarlijks raken ontelbare dolfijnen, bruinvissen, schildpadden en andere zeedieren verstrikt in de netten van de visserij. Vissen en zoogdieren, onder of boven water zijn om te bewonderen niet om zinloos te doden voor eigen doeleinden!

Kunstmatig opgefokte vleeskuikens groeien in een abnormaal hoog tempo. Pijnlijke gewrichts- en skeletproblemen zijn het gevolg. De ammoniak in de stallucht irriteert ogen en luchtwegen. Op elke vierkante meter stalvloer zitten wel twintig kippen. Voor normaal kippengedrag zoals scharrelen en fladderen is er geen ruimte. Na zes à zeven weken worden de kippen hardhandig in kisten gestopt. In het slachthuis worden ze levend aan de poten aan een transportband gehangen. Na vergassing met CO2 voert de transportband de kippen automatisch naar een halssnijmachine om gekeeld te worden. Haantjes zijn onbruikbaar in de eierindustrie en worden meteen gedood met gas. De hennen leggen ruim een jaar eieren, waarna ze zijn opgebruikt en worden geslacht.
Wist je dat....
- kippen afstammelingen zijn van grote Tyrannosaurus rex. Ze lopen net op dezelfde manier als de dinosaurus.
- kippen in staat zijn om meer dan 100 andere kippen te herkennen. Ze herkennen ook mensen.
- kippen 30 uiteenlopende geluiden maken om te communiceren, bijvoorbeeld verschillende geluiden voor types van roofdieren, zodat ze weten hoe te reageren om zich te beschermen.
- Ze zijn goed in het oplossen van problemen. Hun intelligentie is te vergelijken met een driejarig kind".

De ellende in de dierenindustrie lijkt soms zo massaal, dat je het gevoel hebt er niets tegen te kunnen beginnen. Toch kunnen we samen veel dierenleed voorkomen. Het beste, wat je voor dieren kan doen is ze niet opeten! Bovendien is het weigeren van dierlijke producten een protest tegen de manier, waarop we met dieren omgaan. Zo zet je mensen in de omgeving ook aan het denken en laat je een alternatief zien. Door minder of geen vlees te eten zorg je dat er minder geld binnen komt bij de vleesindustrie. Hierdoor kunnen ze moeilijker uitbreiden en worden er dus minder dieren gefokt, gehouden en gedood.

Menselijke dieren
- Mensen kunnen zich beestachtig gedragen, maar dieren hebben vaak ook eigenschappen, die menselijk overkomen. Zo gaan varkens vriendschappen aan met soortgenoten en reageren ze al na twee weken op hun naam. Bij varkens in de vleesindustrie is bewezen dat ze depressief zijn. Ze reageren niet of angstig op nieuwe geluiden, ze verwachten geen positieve gebeurtenissen. Varkens met een leuker leven zijn juist nieuwsgierig als ze iets nieuws horen.
- Wetenschappers nemen aan, dat de mens, net als de andere dieren, ontstaan is door evolutie. Het is daarom onwaarschijnlijk dat emoties als verdriet, blijheid, liefde of boosheid alleen bij mensen voorkomen.Dierenwelzijn

Animal Rights

Animals Today

Ongehoord geluid van dieren

Proefdiervrij

Dierenwelzijn

Vijf vrijheden

Voor het waarborgen van dierenwelzijn zijn verschillende wetten van kracht. Zowel de Nederlandse als Europese wetgeving op dat gebied is in principe gebaseerd op de "vijf vrijheden" van het dier, zoals de Farm Animal Welfare Council (FAWC) die hanteert:

1. dieren zijn gevrijwaard van honger, dorst en onjuiste voeding
2. dieren zijn gevrijwaard van thermaal en fysiek ongerief
3. dieren zijn gevrijwaard van pijn, verwonding en ziekten
4. dieren zijn gevrijwaard van angst en chronische stress
5. dieren zijn vrij om een natuurlijk soorteigen gedragspatroon te kunnen hebben

Het gaat hier dus om de kwaliteit van leven van het dier. Kiest u voor producten uit de categorie Dierenwelzijn van Natuurlijk Verantwoord, dan weet u zeker dat de vijf vrijheden van het dier zijn gerespecteerd.

Daar waar dieren overlast bezorgen, zoals rattenplaag of kakkerlakken wordt door de mens slordig omgegaan met het milieu.
Schoon houden van het milieu zal er voor zorgen dat dieren de mens niet lastig zullen vallen.

Bron:
- Ongehoord 2015
- www.delixl.nl 2013
- Dr.Chris Evans, professor Dierengedragskunde, Australië.
- Willem Vermaat, Docent milieuwetenschappen en milieu- en dierethiek Universiteit UtrechtWist je dat...

Hoe gezond is je computer, tablet of smartphone?

Een gezonde pc net zo belangrijk is als een gezond leven?
Een vervuilde of ongezonde computer kan stress veroorzaken! ....
Lees verder op wistje dat.