google certified
www.gezondleven.nl-web.net
Zoeken


homeVorige pagina

Je bent op:

Voeding


Pesticidenlobby bedreigt Europese voeding en gezondheid

NIET TE GELOVEN!!

Milieu en klimaat zijn hete hangijzers. Het is heel ernstig gesteld met de verdwijnende biodiversiteit. Hetzelfde geldt voor onze voeding en duurzame landbouw. In 2015 werd in Europa al een stap gezet door een gedeeltelijk ban op glyfosaathoudende herbiciden. Maar door verraad van de Duitse landbouwminister bleven deze nog jarenlang toegelaten in de landbouw.
- Toch werd er in de Europarlementen werk verricht om deze crisissen het hoofd te bieden en het pesticidengebruik uit te faseren: ‘the Green Deal’. Maar de ‘agro-industrie-lobby’ voelt zich ernstig bedreigd, en gaat in de tegenaanval onder de paraplu van de andere crisissen (corona, de oorlog in Oekraïne). Zogezegd om de voedselbevoorrading te verzekeren trachten ze alle milieuambities terug te draaien. Enkele van hun targets:
- Versoepeling van de regels voor voedselveiligheid
- Verhoging van de maximumwaarden van bestrijdingsmiddelen in voedsel
- Versoepeling voor genetisch gemanipuleerde gewassen (dierenvoeding?)…
Klinkt allesbehalve gezond of klimaat/milieuvriendelijk.

De Poolse Eurocommissaris voor Landbouw ¬ Wojciechowski : “Een ‘duurzame voedselketen’ is noodzakelijk tegen de opwarming van de aarde en de beste garantie voor een productieve voedselketen.”

Op voedsel in Nederlandse winkels zijn restanten van bestrijdingsmiddelen te vinden die kunnen leiden tot medische problemen.
- In ongeveer de helft van Spaanse nectarines, druiven en perziken in Nederlandse winkels zitten stoffen die de hormoonhuishouding kunnen verstoren. Het zijn resten van chemische bestrijdingsmiddelen die bij de teelt op de gewassen worden gespoten. Dat blijkt uit onderzoek en analyse in opdracht van Trouw.
- Ook andere fruitsoorten, groenten, kruiden, zaden, granen, aardappelen en noten op de Nederlandse markt bevatten resten van pesticiden met hormoonverstorende eigenschappen. De stoffen worden gevonden in bijna één op de vijf producten die door de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit NVWA zijn onderzocht. Deze meetgegevens zijn vrijgegeven na een verzoek van Trouw.
- De chemische stoffen kunnen de hormoonbalans in het lichaam aantasten en worden in verband gebracht met onvruchtbaarheid, aangeboren afwijkingen, overgewicht, diabetes, ADHD en autisme. Vooral zwangere vrouwen en baby’s zijn kwetsbaar. Sinds 2009 is in de EU een verordening van kracht waarin is bepaald dat consumenten uit voorzorg niet blootgesteld mogen worden aan hormoonverstorende stoffen. Maar die regel wordt niet nageleefd, stelt een Europese milieukoepel vandaag.
- De stoffen worden gevonden in bijna één op de vijf producten die door de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit NVWA zijn onderzocht. Deze meetgegevens zijn vrijgegeven na een verzoek van Trouw. 
- Vooral in producten van buiten de Europese Unie werden overschrijdingen gevonden. Trouw liet de meetresultaten analyseren van ruim drieduizend monsters die de NVWA in 2017 nam van producten die in Nederland worden verkocht. Het is voor het eerst dat de metingen van hormoonverstorende stoffen uit NVWA-data zijn gehaald. In 21 procent van de groenten en 19 procent van het fruit werden resten van hormoonverstoorders gevonden, net als in 28 procent van de monsters van kruiden. Soms meerdere in één product.
- Maar ook EU-lidstaat Spanje scoorde opvallend slecht: in de lijst van landen met de meeste vervuilde producten staat het land op de dertiende plaats. De lijst wordt aangevoerd door de Dominicaanse Republiek, Oeganda en Kenia. In ruwweg de helft van de monsters van producten uit deze landen zijn hormoonverstorende stoffen gevonden.
- Ook op producten die in Nederland zijn geteeld, werden hormoonverstorende chemicaliën gevonden. Zoals in chilipepers (in 20 procent van de monsters), komkommers (18 procent van de monsters), appels (12 procent), spruitjes (11 procent) en aardbeien (9 procent).

Voeding

A Healthy Life

Foodwatch

Weet wat je eet
Pan Europe spreekt van een aanval op de gezondheid van Europese burger
- In een rapport dat milieuorganisatie Pan Europe, waar onder meer Milieudefensie bij is aangesloten, vandaag publiceert krijgt de Europese Commissie het verwijt dat er sinds 2011 meer dan 180 bestrijdingsmiddelen op de markt zijn toegelaten zonder dat ze zijn getest op risico’s voor het hormoonsysteem. De EU bepaalde in 2009 dat hormoonverstorende stoffen niet in voedsel mogen zitten. Volgens Pan Europe is die verordening een dode letter.
- De milieuorganisatie spreekt van een aanval op de gezondheid van Europese burger. Pan Europe onderzocht 33 bestrijdingsmiddelen die voor tien jaar werden goedgekeurd door de EU. Op twee na zijn deze pesticiden geen van alle onderzocht op risico’s van verstoring op de hormoonhuishouding bij mensen.
- Volgens de EU-regels had dat wel gemoeten. Sinds 2012 zijn er wetenschappelijke tests die de EU had moeten gebruiken, aldus Pan Europe. Daarnaast werd vorig jaar in de EU een richtlijn van kracht voor het bepalen van de risico’s van pesticiden op hormoonverstoring. De Europese Commissie heeft de eigen regels volkomen genegeerd, aldus de organisatie. De Europese autoriteiten hadden de fabrikanten volgens Pan Europe moeten opdragen tests te doen, voorafgaand aan de toelating van bestrijdingsmiddelen. In plaats daarvan hoefden fabrikanten slechts informatie aan te leveren; wetenschappelijke data werden niet gevraagd.
De Europese Commissie bestrijdt de conclusies van Pan Europe. Volgens een woordvoerder zijn diverse pesticiden die de milieugroep bekeek op de markt toegelaten voordat nieuwe wetenschappelijke tests op hormoonverstorende stoffen werden ontwikkeld. De woordvoerder wijst erop dat een van de door Pan Europe onderzochte bestrijdingsmiddelen binnenkort van de markt zal worden gehaald.

Wat er allemaal in dat sappige fruit zit? Geen idee?
- Toch maar laten liggen, de zoete ramboetan uit Thailand? De groene papaja uit Brazilië? De sappige nectarine en de druiven uit Spanje? 

De milieurisico’s van medicijnresten in het water zijn zwaar onderschat
- De milieurisico’s van medicijnresten in oppervlaktewater zijn veel groter dan tot dusver gedacht. Dit blijkt uit een grote wetenschappelijke studie van milieukundigen van de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Nog altijd geen regels voor hormoonverstorende stoffen
Het Europees Parlement is het zat: het moet uit zijn met het onbeperkt gebruik van hormoonverstorende stoffen in voedsel en gebruiksvoorwerpen. Ze gaf in 2016 een zware waarschuwing aan de Europese Commissie omdat de regels er al in 2013 hadden moeten zijn.

Nederland kan Monsanto eindelijk stoppen
- Na alles wat Monsanto heeft uitgehaald, is de pesticiden-fabrikant van plan om opnieuw een vergunning aan te vragen voor de onkruidverdelger glyfosaat! Blijkbaar kunnen de aanklachten van meer dan 18.000 mensen, rechtszaken, schandalen rond manipulatie van onderzoek, politici en tegenstanders, de multinational niets schelen. Maar de kans is nu groter dan ooit dat we glyfosaat kunnen tegenhouden. Nederland speelt over een paar maanden een centrale rol in de Europese beslissing hierover. Foodwatch wil met jou Nederland oproepen: zeg voor eens en altijd NEE tegen Monsanto!
- Alles wijst erop dat Monsanto, nu overgenomen door chemiereus Bayer, dit najaar van plan is om opnieuw een verlenging van het omstreden
glyfosaat (ook wel bekend als Roundup) aan te vragen. 'Glyfosaat zal een belangrijke rol blijven spelen in de landbouw en in de portefeuille van Bayer’, aldus het bedrijf.
- Nederland kan dit tegenhouden: ons land is namelijk één van de vier lidstaten (naast Frankrijk, Hongarije en Zweden) die verantwoordelijk is voor de herbeoordeling van glyfosaat. Nederland bepaalt dus mee over de toekomst van de onkruidverdelger. Nederland, plaats je het belang van onze gezondheid en milieu eindelijk boven dat van de multinational?!

Het glyfosaat-fiasco van Monsanto
Na het hele glyfosaat-fiasco kan een nieuwe vergunning écht niet meer. Dit maken de 4 M’s van Monsanto meer dan duidelijk:

1. Miljarden-business: Wanneer de weilanden oranje kleuren weten we hoe laat het is: ze zijn doodgespoten met de omstreden
onkruidverdelger glyfosaat (Roundup). Monsanto heeft hier wereldwijd miljarden aan verdiend en werkt een Europees verbod al jaren met man en macht tegen.

2. Manipulatie wetenschap en politici: Volgens gevoelige interne documenten schakelde Monsanto ghostwriters in om wetenschappelijke studies over de risico's van glyfosaat te beïnvloeden. Ze kwam niet opdagen voor een hoorzitting hierover in het Europees Parlement. Bayer (Monsanto) doneerde ook geld aan politieke partijen, wat werd beschouwd als 'actieve politieke beïnvloeding'.

3. Miskennen van de gevaren: Monsanto is verwikkeld in aanklachten van meer dan 18.000 personen, die stellen dat Roundup kanker veroorzaakt. Al in 1999 gaf een wetenschapper aan dat glyfosaat schadelijk kan zijn en raadde aan vervolgonderzoek te doen. Reactie van Monsanto? 'We gaan simpelweg geen van de studies doen.'

4. Monddood maken van critici: Uit interne documenten blijkt dat Monsanto een heuse inlichtingendienst oprichtte om critici te bespioneren en ze in diskrediet te brengen. Hoe? Door onder meer ‘proactief’ tegenverhalen te verspreiden, de zoekresultaten van Google te manipuleren en derde partijen tegen hen op te zetten.

Voorzorg boven alles
Volgens het Europees voorzorgsbeginsel mogen alleen onbetwist veilige stoffen worden toegelaten in de EU. Glyfosaat is absoluut niet onbetwist. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is glyfosaat 'waarschijnlijk kankerverwekkend voor mensen'.

Bestrijdingsmiddelen gevaarlijk en verboden
- We moeten met zijn allen veel meer groente en fruit eten want dat is gezond. Weg met fabrieksvoedsel, meer vers en groen(te)! Mogelijk behoor je – net als ik – tot de groeiende groep mensen die hier al erg op let. Dan is het des te frustrerender dat het helaas niet vanzelfsprekend is dat je dan geen cocktail aan gevaarlijke stoffen binnenkrijgt.

- Ook jij hebt ze waarschijnlijk regelmatig op je bord: bestrijdingsmiddelen die al sinds lange tijd in Europa verboden zijn omdat uit onderzoek blijkt dat ze gevaarlijk kunnen zijn: ze worden er bijvoorbeeld van verdacht je hormoonhuishouding te verstoren, kanker te veroorzaken of je vruchtbaarheid aan te tasten.

- Meer dan terecht dan ook dat we boeren in Europa verbieden die stoffen op onze groente en fruit te spuiten. Toch belanden deze schadelijke pesticiden via een omweg op je bord. Bijvoorbeeld via ananassen uit Costa Rica, tomaten uit Marokko of boontjes uit Kenia. Buiten Europa worden deze schadelijke pesticiden namelijk nog volop gebruikt. En door de import van groente en fruit belanden deze gevaarlijke bestrijdingsmiddelen alsnog op jouw bord. Tientallen keren per jaar vinden controle-instanties deze verboden stoffen terug op importfruit en –groenten, vaak in concentraties waar wetenschappers voor waarschuwen.

- Wist je dat er bij een controle van de NVWA op druivenbladeren bijvoorbeeld 25 verschillende chemische stoffen werden gevonden. Het is helaas geen uitzondering dat een cocktail aan verschillende pesticidenresten wordt gevonden. Regelmatig worden ook veel meer resten van pesticiden gevonden dan maximaal zijn toegestaan in de wet. En maar al te vaak ook middelen die zó toxisch zijn, dat de Europese wetenschappers vinden dat je er helemaal niets van binnen zou moeten krijgen als consument. Het zijn vaak niet voor niets middelen die niet (meer) gebruikt mogen worden in de EU: een verbod was nodig om ons als consument te beschermen. Maar buiten de EU wordt er nog volop mee gespoten. En zo belanden ze via de import van groente en fruit dus toch op jouw en mijn bord.

- Daarom vragen we jouw supermarkt: bescherm je klanten tegen deze pesticiden! We willen deze in de EU verboden stoffen niet via de import alsnog op ons bord krijgen! Ter bescherming van onze eigen gezondheid, én voor de boeren aldaar, die met deze gevaarlijke pesticiden moeten werken.

Steeds weer giftige stoffen in ons eten
- Zonder dat we het weten, krijgen jij en ik allerlei schadelijke stoffen binnen – stoffen waartegen wetgeving ons zou moeten beschermen. Bedrijven, onze toezichthouder en zelfs de wetgever laten continu steken vallen, waardoor we bijvoorbeeld meer gevaarlijke bestrijdingsmiddelen en zware metalen binnenkrijgen dan goed voor ons is.
- Op allerlei manieren belanden er schadelijke stoffen op ons bord. Sommige zijn van nature in het producten aanwezig of komen uit het grondwater waarin deze producten worden geteeld. Andere stoffen komen tijdens het productieproces in je voedsel terecht, zoals bestrijdingsmiddelen en
minerale oliën uit de verpakkingen.
- Voor sommige van schadelijke stoffen zijn (Europese) wettelijke normen vastgesteld: bedrijven zijn verplicht zich hieraan te houden. De NVWA, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, moet erop toezien dat dat ook echt gebeurt en dat jouw voedsel veilig is. Maar heel vaak gaat dat grondig mis.

Gebrekkige normen, gebrekkige handhaving
- Steeds weer ontdekken wij gevallen waarin bedrijven de wet overtreden door voedsel te verkopen waarin méér vervuiling met schadelijke stoffen zit dan de wet toelaat. En vervolgens blijkt keer op keer dat de toezichthouder NVWA faalt: zij handhaaft onvoldoende of zelfs helemaal niet. En ook de politiek faalt: voor veel soorten vervuiling van ons voedsel zijn er –onterecht – helemaal geen wettelijke limieten gesteld. Vaak ook blijken de wettelijke limieten onvoldoende streng om onze gezondheid echt te beschermen. Zelfs voor heel giftige stoffen, zoals arsenicum, zijn de wettelijke limieten vaak gespeend van elke logica. Zo is er bijvoorbeeld wel een norm voor hoeveel arsenicum in rijst en rijstwafels mag zitten, maar voor rijstdrank is die norm er niet. Dat is toch van de zotte?
- Foodwatch vindt het ontzettend belangrijk dat de veiligheid van ons voedsel scherp in de gaten wordt gehouden en dat jij, de consument, serieus wordt genomen. Wetgeving mag niet worden genegeerd! Voedsel moet veilig zijn, punt.

- Wanneer ons voedsel vervuild blijkt te zijn met schadelijke stoffen dan horen die producten natuurlijk zo snel mogelijk uit de winkels gehaald te worden! Helaas gebeurt dat maar zelden: de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit controleert slechts een heel beperkte hoeveelheid producten, en hanteert daarbij vaak ook nog eens heel hoge meetonzekerheidsmarges. Dus wanneer de wet voorschrijft dat er maximaal 0,01 mg van een schadelijk bestrijdingsmiddel op je fruit mag zitten, treedt de NVWA pas op wanneer je voedsel er twee keer zo veel keer mee vervuild is! Je voelt hem al aankomen: voedsel met te veel schadelijke stoffen blijft dus vaak gewoon in de winkels liggen en belandt bij jou op je bord. En zelfs al wordt een product uit de schappen gehaald, dan nog krijg je als consument meestal geen waarschuwing om het niet te consumeren als je het in de kast hebt staan!

Cocktail bestrijdingsmiddelen in aardbeien
Het wordt tijd dat het gecombineerde effect van bestrijdingsmiddelen wordt onderzocht'
- Onlangs berichtte Trouw dat er zes keer meer bestrijdingsmiddelen in aardbeien zitten dan in andere fruitsoorten. De krant baseert zich op steekproeven van de NVWA. De Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA laat al weten een onderzoek in te stellen. Moeten consumenten aardbeien nu laten staan? Cijfers uit steekproeven van De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geven volgens voedselveiligheidsexpert Wieke van der Vossen van het Voedingscentrum geen aanleiding om aardbeien acuut te laten staan. Wel zijn er nog veel onzekerheden, geeft ze aan.

Steekproeven NVWA
- Van der Vossen: ‘Uit steekproeven van de NVWA blijkt dat de aardbeien zijn bespoten met verschillende soorten bestrijdingsmiddelen. Per middel is er bekeken of er te veel van op een aardbei zit, hieruit blijkt dat er geen normen worden overschreden.’

Cumulatieve effecten
- Van der Vossen geeft aan dat er een discussie woedt over de cumulatieve effecten van pesticiden in aardbeien. Dit zijn effecten van verschillende pesticiden tezamen, waarbij de gevolgen van de pesticiden afzonderlijk niet ernstig behoeven te zijn, maar van de verschillende pesticiden tezamen mogelijk wel. ‘Opgeteld zouden die bestrijdingsmiddelen met eenzelfde werking op de aardbeien wel boven de norm uit kunnen komen, terwijl dat bij één middel niet het geval is.’
- Daarin komt de vraag naar voren of een combinatie van resten gewasbeschermingsmiddelen een ander effect kan hebben dan de individuele residuen afzonderlijk. Voeding Nu vroeg verschillende partijen om een reactie, waaronder het Voedingscentrum, Hero en het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen. Het GroentenFruit Huis geeft aan het standpunt van het Voedingscentrum niet te begrijpen.

Risicobeoordeling EFSA
- Momenteel worden effecten die ontstaan door het binnenkrijgen van verschillende bestrijdingsmiddelen nog niet meegewogen bij de toelating van bestrijdingsmiddelen, vertelt de voedselveiligheidsexpert. Wel vindt er volop onderzoek plaats naar de effecten van deze pesticiden cocktail. EFSA werkt aan een juiste risicobeoordeling om de cumulatieve effecten ook mee te nemen. Want dit is een onderwerp wat zeker aandacht nodig heeft.

Bestrijdingsmiddelen
- Recent rapport EFSA blijkt dat er ontzettend veel bestrijdingsmiddelen per gewas worden gebruikt. Gemiddeld bevat een Nederlandse ui volgens de onderzoekers ruim 41 soorten gif en wordt deze 21 keer bespoten. Een Spaanse ui bevat volgens het rapport slechts 4 bestrijdingsmiddelen.
Tellen we de vele gewassen per land bij elkaar op, dan blijkt dat de landen die het minste gif gebruiken Spanje, Polen en Italië zijn. De landen die veel gif gebruiken zijn België en Nederland. Het land waar het allermeeste gif gebruikt wordt is Engeland! Als je zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen wilt binnenkrijgen, dan kun je het best je groenten en fruit zelf telen. Alleen voor biologisch kiezen is een goede tweede. Omdat dit niet voor iedereen is weggelegd, kun je je groenten en fruit ook wassen. Dat wassen heel complex is zal ik je uitleggen.
- Uit onderzoek blijkt dat je bestrijdingsmiddelen gemiddeld voor 80% van de buitenkant van je groente of fruit kunt wassen. Het probleem is echter, dat er honderden soorten bestrijdingsmiddelen worden gebruikt, die allemaal anders reageren op een wasbeurt. Sommige reageren beter op een wasbeurt met natriumbicarbonaat, andere weer op een wasbeurt met azijn. De eerder aangehaalde dimethoaat krijg je er goed af met een behandeling met natriumbicarbonaat (bica), maar niet met azijn.
- Als je je groenten wilt wassen met natriumbicarbonaat of azijn, gebruik dan ongeveer de verhouding 1:10. Dat wil zeggen 10 ml azijn of 10 gram natriumbicarbonaat op 100 ml water (niet natriumbicarbonaat met azijn combineren!). Deze twee oplossingen kun je gebruiken om de gewassen kort in te laten weken. Laat je groenten of fruit nooit langer dan 2 minuten weken, anders kan de schil poreus worden en kunnen de bestrijdingsmiddelen juist opgenomen worden. De meeste bestrijdingsmiddelen zitten trouwens op de schil, maar via het regenwater komt het gif in de grond en dus ook bij de wortels van de plant. Via de wortels komen de bestrijdingsmiddelen in de gewassen en deze kun je niet kwijtraken met wassen.
- Het beste kun je de gewassen in een vergiet onder de koude kraan afspoelen, zo raak je de meeste bestrijdingsmiddelen kwijt. Het restant kun je daarna kwijtraken door het even te laten weken in een azijnoplossing en daarna in een oplossing van natriumbicarbonaat. Daarna kun je het nog kort afspoelen met warm en/of koud water. Deze laatste handelingen vergen veel werk en hebben weinig effect.

Bestrijdingsmiddelen in de EU tasten hersenontwikkeling aan.
- Volgens recent Deens onderzoek kunnen veel van de in Europa toegelaten bestrijdingsmiddelen de zich ontwikkelende hersenen van foëtussen en jonge kinderen beschadigen. Het gaat onder andere om de zogenaamde organofosfaten en carbamaten, gifstoffen die zijn ontwikkeld om het zenuwstelsel van insecten te beschadigen. Weet wat je eet vraagt politici en beleidsmakers al jaren om extra aandacht voor deze categorie stoffen, mede omdat bekend is dat deze stoffen elkaars werking kunnen versterken. Hier wordt bij de huidige toelating geen rekening mee gehouden. Foëtussen en jonge kinderen zijn vooral gevoelig voor blootstelling aan deze stoffen, aldus het onderzoek, omdat de hersenen nog volop in ontwikkeling zijn. Professor Philippe Grandjean, auteur van het onderzoek, dringt daarom aan op een verdere verscherping van de Europese regelgeving.

Is biologisch eten gezonder?

Biologisch staat voor gezond, groen en diervriendelijk
Het is die gezellige kromme wortel die met liefde is gekweekt. Maar is biologisch echt gezonder? En als je biologisch koopt, bent je dan goed bezig voor het milieu?

Biologisch kopen geeft een goed gevoel. Zo simpel is het. Wie een biologische broccoli in zijn boodschappenmandje mikt, verwacht milieubewust en gezond bezig te zijn. Maar is dat eigenlijk ook zo? Volgens Edith Lammerts van Bueren, hoogleraar plantenveredeling aan Wageningen University en Research en onderzoeker aan het Louis Bolk Instituut, is deze vraag niet zo eenvoudig te beantwoorden: Het is een hele ingewikkelde vraag, waar nog veel onderzoek voor nodig is. Het zou mooi zijn als we onderzoek kunnen doen naar de relatie tussen een gezonde bodem, een gezond gewas en een gezonde humane gezondheid.

Biodiversiteit en onze gezondheid
Uit de wetenschappelijke onderzoeken die gedaan zijn, komt nog niet eenduidig naar voren dat biologisch gezonder is. Lammerts van Bueren: We weten wel dat biologische boeren beter omgaan met de bodem, meer organische mest gebruiken en een andere manier van landbouw bedrijven om de ziektedruk te verminderen. Dit maakt de hele voedselproductie minder milieubelastend, wat weer een positief effect op onze gezondheid zou moeten hebben.

Volgens Edwin Nuijten, onderzoeker veredeling en duurzame ketens aan het Louis Bolk Instituut, moeten we het effect van biodiversiteit ook niet vergeten: Biologische landbouw denkt vanuit biodiversiteit, de wereld kan niet zonder. Biodiversiteit zorgt voor een rijkdom aan planten en dieren. Dat heeft een positieve invloed op het bodemleven en vervolgens op de biodiversiteit aan voedingsstoffen,bacteriën en schimmels in ons lichaam. Dus ook op onze mentale en lichamelijke gezondheid.

De planeet sparen
Dat de onderzoeken naar de gezondheidsvoordelen van biologisch voeding nog in de kinderschoenen staan, staat vast. Over het effect van biologische landbouw op onze planeet, weten we wel meer. Martin van den Berg, toxicoloog aan de Universiteit van Utrecht: Vanuit de toxicologie is er geen enkele reden om biologisch te eten met het idee dat je dan honderd wordt. Het goede nieuws is dat je door te kiezen voor biologisch wél de druk van bestrijdingsmiddelen op het milieu doet afnemen. Je spaart er het milieu mee en kunt ecosystemen beschermen.

Wijnand Sukkel, agronoom aan Wageningen University en Research, sluit zich hierbij aan: Op de lange termijn heeft biologische landbouw een veel positiever effect op onze planeet. Het zorgt voor meer biodiversiteit in de bodem en de bodem wordt minder uitgeput. Alleen is het niet zwart-
wit. Een biologisch geproduceerd peultje uit Kenia dat in het vliegtuig hierheen gebracht wordt, heeft een behoorlijke hoge milieubelasting. En dierlijke biologische producten zorgen juist voor meer broeikasgassen. Omdat er gekozen wordt voor een betere dierenwelzijn, hebben de dieren
meer ruimte om te bewegen en verbruiken ze meer energie. Er moet daardoor extra voer geproduceerd worden, wat zorgt voor de uitstoot van broeikasgassen.

Bron:
- ABC Gezondheid 2022
- Foodwatch 2018-2019
- Trouw 2019
- Lekker Gezond 2017
- aHealthyLife.nl 2016

Wist je dat...

ProVeg werkt aan een breed gedragen oproep tot verandering

Gezond en duurzaam voedselsysteem!
ProVeg International is een internationale non-profit organisatie met de missie om de wereldwijde voedselindustrie te veranderen. Dat doen zij door dierlijke producten te vervangen door duurzame, humane, eerlijke en gezonde alternatieven. Zij werken daarvoor samen met beleidsmakers, regeringen, de voedselindustrie, investeerders, de media en het grote publiek. Zo helpen we de wereld overschakelen naar een samenleving en economie die minder afhankelijk zijn van veehouderij en duurzamer zijn voor mensen, dieren en de planeet. - ProVeg is actief in 8 landen en gebieden: Groot-China, Zuid Afrika, Spanje, Polen, Duitsland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de VerenigdeStaten. We geven wereldwijd beurzen aan andere organisaties. Ook zijn we “UN observer” en hebben we een “UN Evironment Programme accredatie” (UNEA). ....
Lees verder op wistje dat.